search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Notiser Aktuellt

Advokatsamfundet i Prideparaden

Under mottot ”Advokater för mänskliga rättigheter” deltog Advokatsamfundet i årets Prideparad i Stockholm den 6 augusti. Deltagarna i advokatsektionen i paraden bar flaggor och T-shirts med den nämnda parollen.

Gerald Nagler har avlidit

Människorättsaktivisten Gerald Nagler, grundare av organisationen Civil Rights Defenders, gick bort den 23 juli 2022, 92 år gammal. Gerald föddes 1929 i en judisk familj i Wien. Familjen flyttade 1931 till Stockholm, där den tog emot judiska flyktingar.

Gerald Nagler blev på 1970-talet engagerad i situationen för oppositionella i Sovjetunionen, och reste till Sovjet där han bland andra träffade fredspristagaren Andrej Sacharov. Han grundade därefter 1982 Svenska Helsingforskommittén för mänskliga rättigheter, senare Civil Rights Defenders, och var dess styrelseordförande 1992–2004.

Nagler var också 1984 medgrundare till Internationella Helsingforsfederationen för mänskliga rättigheter och var dess förste generalsekreterare i Wien 1984–1992.

Advokat favorit till justitierådsposten

Advokat Martin Nilsson, tidigare delägare på Mannheimer Swartling sedan 2003, föreslås av Domarnämnden som nytt justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen. Enligt Domarnämnden har Nilsson ”gedigen erfarenhet av arbete som advokat med spetskompetens inom skatterätt och finansmarknadsrätt”. Referensgivare har beskrivit honom som ”en av Sveriges främsta jurister inom företagsbeskattning”.

Tingsrätt byter namn

Hudiksvalls tingsrätt byter i höst namn till Hälsinglands tingsrätt. Namnbytet träder i kraft den 1 november, i anslutning till att tingsrätten flyttar in i nya lokaler vid Lillfjärden i Hudiksvall. Enligt Domstolsverket anknyter det nya namnet till gammal praxis för namn på domstolar.

Nya uppdrag och utmärkelser

Advokat Stefan Balazs inträdde som delägare i Baker McKenzie den 1 juli.

Advokaterna Daniel Daun och Victor Ericsson vid Vinges Malmö- respektive Stockholmskontor har valts in till nya delägare från och med 1 januari 2023.

Pär Johansson, Gabriel Zsiga, Oscar Anderson och Mikael Bolling är från den 1 september delägare i Gernandt & Danielsson.

Konkurrensrättsadvokaten Emma Johansson har anslutit till Roschiers konkurrensrättsteam i Stockholm.

Regeringen har utsett Mattias Larsson till ny generaldirektör och chef för Brottsförebyggande rådet. Han tillträder sin tjänst den 1 oktober 2022 och kommer närmast från en tjänst som departementsråd och chef för straffrättsenheten vid Justitiedepartementet.

Vladimir Bastidas, docent i Europarätt, tillträdde den 1 juli som ny prefekt för juridiska institutionen vid Uppsala universitet. Han efterträdde professorn i civilrätt, Bengt Domeij.

Eleonora Rosati, professor i immaterialrätt vid Stockholms universitet, får Adepipriset 2022. Priset delas ut av den spanska föreningen Adepi, som varje år uppmärksammar personer som försvarar och utvecklar immateriella rättigheter.

Mattias Dahlberg, professor i finansrätt vid juridiska fakulteten, Uppsala universitet, har som en av fyra forskare vid Uppsala universitet tilldelats den äldre Gustaf Adolfsmedaljen för betydelsefulla insatser.

Professor Anna Jonsson Cornell har av Europarådets ministerkommitté valts till Sveriges representant i Europeiska kommittén till förhindrande av tortyr (CPT).

Per Hjort har utsetts till chefsrådman vid Värmlands tingsrätt.

Göran Nilsson har utsetts till hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Hovrätten för Västra Sverige.

Regeringen har förordnat Pernilla Leviner, professor i offentlig rätt, att ingå som expert i ”Utredningen om barn och unga i samhällets vård”.

Fredrik Holmberg har av regeringen utsetts till ny över­direktör vid Skatteverket.

Annons
Annons