search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Medierna

Maria-Pia Hope om jämställdhet

Det borde vara marknadsstandard att jämställdhetsgranska bolag innan uppköp, ansåg advokat Maria-Pia Hope, vd för advokatbyrån Vinge, som intervjuades i Svenska Dagbladets näringslivsdel tisdagen den 9 augusti. Maria-Pia Hope berättade i artikeln om förra årets transaktionsrekord. Vinges arbete för jämställdhet i näringslivet, liksom svårigheterna att nå upp till hälften kvinnor bland byråns delägare togs också upp.

Generalsekreteraren i debatt med liberaler

”Kriminella advokater hotar rättsstaten” hävdade liberalerna Johan Pehrson, Juno Blom och Paulina Brandberg i en debattartikel i Svenska Dagbladet den 14 juli där de också föreslog ytterligare åtgärder för att förhindra fusk och olämpligt beteende bland brottmålsadvokater.

Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander bemötte kritiken och påpekade att Advokatsamfundet redan tar allvarligt på etiska övertramp bland advokater, men att den etiska nivån på kåren som helhet är god. I en slutreplik den 19 juli ansåg de liberala debattörerna att problemen i advokatkåren är mer omfattande än generalsekreteraren vill medge.

Annons
Annons