search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Kriget skapar kaos i Ukrainas rättssystem

Det ukrainska rättssystemet hade börjat förändras till det bättre – men Rysslands anfall omkullkastade de pågående reformerna. Det visar en rapport från organisationen ILAC om hur kriget har påverkat rättssystemet.

Rapporten Under Assault: A Status Report on the Ukrainian Justice System in Wartime är skriven av ILAC:s förre ordförande William D. Meyer. Rapporten undersöker hur kriget i praktiken har slagit mot rättsväsendets institutioner, som domstolar, åklagare, advokater och juridikstuderande.

Av rapporten framgår bland annat att 72 domstolsbyggnader – närmare tio procent av Ukrainas fysiska infrastruktur för rättssystemet – har skadats, plundrats eller förstörts. Tusentals domare, åklagare och advokater har flytt ut ur landet eller västerut inom Ukraina. Många har också lämnat arbetet för att ansluta sig till de väpnade styrkorna.

Samtidigt som rättssystemet kämpar med dessa krigstida svårigheter försöker man också fortsatt driva igenom de reformer som initierats under perioden före kriget. Det handlar bland annat om att motverka korruption och fortsätta att beivra fall av korruption i domstol.

ILAC:s rapport bygger på uppgifter från dussintals myndigheter och organisationer i Ukraina. ILAC avser att publicera en uppdatering av rapporten om sex månader. ILAC arbetar med att stärka och bygga upp rättsväsenden byggda på rättsstatens principer i konfliktdrabbade områden. Sveriges advokatsamfund är en av ILAC:s medlemsorganisationer.

Under Assault: A Status Report on the Ukrainian Justice System in Wartime.

Annons
Annons