search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Etik

Hemställan om höjd straffavgift inlämnad

Advokatsamfundet lämnade i juni en hemställan till Justitiedepartementet om lagändringar för att kunna höja straffavgiften för advokater som allvarligt bryter mot god advokatsed.

Straffavgiften får i dag vara lägst 1 000 kr och högst 50 000 kr. Högsta belopp har inte ändrats sedan 1997. I september 2021 presenterade Advokatsamfundets styrelse ett förslag om nya nivåer på straffavgiften med ett lägsta belopp om 10 000 kr och ett högsta belopp om 250 000 kr.

Advokatsamfundets fullmäktigemöte i juni beslutade om stadgeändringar för att göra de nya reglerna möjliga. Nu krävs att regeringen och riksdagen agerar för lagändringar, innan nya straffavgiftsbelopp kan tillämpas.

Advokatsamfundets hemställan ska behandlas av Justitiedepartementet, som sedan kan föreslå riksdagen att ändra i rättegångsbalken.

Läs mer.

Annons
Annons