search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

”Ha så roligt som möjligt”

Över 200 sommarnotarier fick i juni möjlighet att bekanta sig med advokatyrket och Advokatsamfundet när samfundet bjöd in till digitala föreläsningar om advokatrollen.

Den 20–21 juni bjöd Advokatsamfundet för tredje året i rad in sommarnotarier vid advokatbyråer i hela landet till föreläsningar om advokatrollen. Deltagarna fick inledningsvis lyssna på Advokatsamfundets chefsjurist Johan Sangborn och Sofia Rahm, senior jurist på Advokatsamfundet, som föreläste om advokat­rollen och Advokatsamfundet.

Därpå följde ett samtal om advokat­yrket som framtidsjobb mellan Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander och advokaterna Per Magnusson, Madeleine Varnäs och Marcus Seger. De fyra diskuterade bland annat vad som är det bästa med att vara advokat.

– Det är väldigt kul att vara advokat för att du får vara en person – det vill säga – du har ett uppdrag genom att du företräder en klient och du kan ha karisma och vara kreativ, sa Madeleine Varnäs.

Per Magnusson tryckte på friheten i yrket.

– Det är ett fritt och kreativt yrke, nästan lite artistiskt om man så vill, och man kan anpassa sitt arbete efter sina intresseområden, säger Per Magnusson. Advokaterna bjöd också på goda råd till sommarnotarierna.

– Sträck på er och var stolta, se det som en möjlighet att ha så roligt som möjligt, gör ert bästa och fundera på vad som kan göra dig till en fullfjädrad advokat. Det är också nyttigt att se till att vara delaktig i ärenden från början så att man, även när man har en junior roll, får inflytande och insyn – det förstår kloka och vettiga chefer, så se till att skaffa sådana, sa Marcus Seger.

Madeleine Varnäs poängterade att det är bra att våga fråga under sin tid som sommarnotarie.

– Prata så mycket som möjligt med dina kollegor på byrån, se till att du förstår dina uppgifter, våga ställa de svåra frågorna, de allra flesta vill berätta, sa hon. Per Magnusson uppmanade sommarnotarierna att skaffa sig mentorer.

– Prata med de mer erfarna advokaterna på byrån och fråga om du får kontakta dem senare som bollplank, sa Per Magnusson.

Avslutningsvis samtalade Jeremy Phillips, advokat och delägare i CMS Law, med Per Magnusson och Mia Edwall Insulander om hur man blir advokat i Storbritannien och hur det är att arbeta där.

Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander är nöjd med årets notarieföreläsningar, som lockade omkring 240 sommarnotarier.

– Vi vill uppmuntra unga jurister att söka sig till advokatyrket och förhoppningsvis arbeta kvar på advokatbyrå. Framför allt gäller det att fundera på hur man är som person och välja yrke utifrån det som passar en bäst, säger hon.

Röster från deltagarna

Jakob Matell, sommar­notarie på White & Case.

– Föreläsningarna gav mig en bättre förståelse för hur det är att arbeta som advokat. Det var även intressant att höra om vilka internationella möjligheter man har med en svensk juristexamen. Jag tar med mig hur olika advokatrollen kan se ut beroende på vem du är och vilken flexibilitet yrket kan innebära! Det bästa var att det kändes som att alla föreläsare var engagerade och brann för advokatyrket.

Lovisa Jonassen, sommarnotarie på Advokatfirman Vinge.

– Föreläsningarna gav mig massor, exempelvis lärde jag mig mer om advokatens roll i samhället och vilka regler en advokat är skyldig att följa. Särskilt intressant var genomgången av god advokatsed. Jag fick också en inblick i livet som advokat och hur olika det kan se ut beroende på vilken väg man väljer att ta. Det finns en större kreativitet och frihet i advokatyrket än vad man kan tro. Det var kul att höra mer om advokatyrket, särskilt från fyra advokater som valt att inrikta sig på olika rättsområden. Extra intressant var samtalet om jämställdhet och diskussionen kring varför kvinnor lämnar advokatyrket i större utsträckning än män.

Annons
Annons