search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Digital förhandling jämställbar med muntlig

Lagen om skiljeförfarande är teknikneutral och tillåter distansförhandlingar med hjälp av digital teknik. Det fastslog Svea hovrätt i en dom i juli.

Skiljenämnden gjorde sig inte skyldig till handläggningsfel när ett skiljeförfarande hölls på distans via digital teknik mitt i coronapandemin. Det framgår av en dom från Svea hovrätt.

Avgörandet kom sedan en av parterna i ett skiljeförfarande begärt att skiljedomen skulle ogiltigförklaras eller upphävas, bland annat på grund av att skiljenämnden höll sina förhandlingar med hjälp av digital teknik.

Enligt 24 § LSF (lagen om skiljeförfarande) ska muntlig förhandling hållas om en part begär det och parterna inte har bestämt något annat. Lagen innehåller dock ingen definition av uttrycket muntlig förhandling. ”Med beaktande av bakgrunden till och syftet med bestämmelsen i 24 § LSF finns det dock skäl att även förstå den på så sätt att bestämmelsen är teknikneutral och i sig inte utesluter att en person som ska delta gör det genom ljudöverföring eller ljud- och bild­överföring”, skriver Svea hovrätt i sin dom. Detsamma gäller även bestämmelsen i 32 § i SCC-reglerna.

Svea hovrätt, dom 30/6 2022 i mål nr T 7158-20.

Annons
Annons