search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Debatt

Debatten om mottagningskontor kan sluta illa

Debatten om mottagningskontor fortsätter att engagera Advokatens läsare. I detta inlägg varnar skribenterna för ”vad som står på spel och vad resultatet kan bli om staten tröttnar på vad som kan uppfattas som gnäll från, ganska välbetalda, advokater”.

I Advokaten nr 2 begärde advokaten Mikael Niklasson att advokater inte ska få vara uppsatta på de så kallade förordnandelistorna i mer än en domsaga. I Advokaten nr 4 har undertecknade pekat på att näringsfrihet råder, att det saknas lagstöd för begärd konkurrensbegränsning, att advokater bör lära sig konkurrera på lika villkor samt att det inte är domstolarnas uppgift att hålla lokala advokater under armarna.

Advokat Mikael Niklasson återkom i Advokaten nr 5 med ett ytterligare försvar för sin uppfattning om fördelarna med begärd konkurrensbegränsning. Vissa anekdotiska berättelser framfördes till dess försvar. Vi avser inte åter att redogöra för rättsläget men avslutar debatten med följande förtydligande, vilket också kan läsas som en varning.

Advokattiteln är ifrågasatt efter de skandaler som lett till uteslutning av framför allt ett antal unga offentliga försvarare. Det finns en bild av att advokater är giriga. Domarna har viktigare uppgifter att hantera än att bli föremål för en intern dragkamp mellan advokater som vill erhålla offentliga, det vill säga skattefinansierade, uppdrag. Det har förekommit skrivelser där lokala advokater, ofta med mycket grumliga juridiska argument, begär egna fördelar. Dessa propåer inför öppen ridå är det sista vi advokater och Advokatsamfundet behöver just nu.

Staten har egentligen två sätt att hantera de offentliga uppdragen.

Det första är likabehandling, vilken enklast görs via listor där de som är intresserade anmäler intresse och tilldelas uppdrag i tur och ordning. Så borde det vara. Att några domstolar har gått en högljudd lokal advokatkår till mötes och infört lokala hänsynstaganden är en realitet, men får betraktas som felaktigt myndighetsagerande. Förr eller senare kommer saken att prövas rättsligt om detta fortsätter.

Det andra är att staten upphandlar tjänsterna som bland annat offentliga försvarare, vilket sannolikt skulle vara möjligt med undantag då viss advokat begärs. Inget hindrar då någon eller några aktörer att erbjuda timarvoden betydligt under de nuvarande. Därmed skulle kvaliteten sannolikt sänkas och vi advokater skulle på sikt också skadas ekonomiskt.

Avsikten med våra artiklar har varit att mana till besinning, upplysa om gällande rätt samt att påminna om både vad som står på spel och vad resultatet kan bli om staten tröttnar på vad som kan uppfattas som gnäll från, ganska välbetalda, advokater. Utmana inte ödet, i onödan.

Mats Bergh
Lina Staaf Stigsson
Ida Håmås Jakobs
Erik Werf
Advokater och delägare i Advokaterna Bergh & Staaf

Annons
Annons