search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Almedalsveckan – en symbol för vår demokrati

Under sommaren arrangerades Almedalen igen efter två års pandemiuppehåll.

Förväntningarna var stora och samtliga riksdagspartier var på plats med den högsta ledningen. De anordnade seminarierna var, som vanligt, av hög kvalitet och innehållet var synnerligen välvalt med hänsyn till att vi har ett valår.

Jag har själv varit i Almedalen i mer än tio år och försöker alltid delta i panelsamtal och diskussioner som rör offentlig upphandling, vården och inte minst den viktiga frågan hur vi förhindrar korruption.

Även övriga rättspolitiska frågor är förstås av största intresse.

Tillsammans med många andra samhällsintresserade är jag genuint övertygad om det väsentliga i att mötas i debatter och diskussioner.

Det är enbart så vi kan slå vakt om vår demokrati och säkerställa vår viktiga yttrandefrihet.

I år deltog Advokatsamfundet med ett rättegångsspel där de rättspolitiska talespersonerna för våra riksdagspartier agerade nämndemän.

Målet rörde grovt vapenbrott och det var intressant att lyssna på. Inte minst den efterföljande diskussionen som leddes av en moderator.

Ni som är intresserade kan titta på det i efterhand via Advokatsamfundets hemsida.

Vi som var på plats hade kommit ihåg årets Almedalsvecka som lite mer lågmäld och lite mer lyssnande om det inte vore för den fruktansvärda händelsen då Sveriges Kommuner och Regioners medarbetare Ing-Marie Wieselgren brutalt knivmördades mitt i Visby.

Händelsen lägger förstås sordin på allt och överskuggar den glädje som annars skulle finnas. Wieselgren var på väg till ett seminarium där hon generöst skulle dela med sig av sin stora och djupa kunskap rörande psykisk ohälsa. Där och då avstannade allt.

Partiledartalet hölls sedan samma kväll efter samråd med arrangörerna och polisen. Det kändes som ett klokt beslut. Att däremot den årliga så kallade DJ-festen hölls som planerat måste anses som märkligt.

Jag är för egen del förvånad över att detta arrangemang inte ställdes in.

Vad som nu händer med politikerveckan i Almedalen är oklart. Diskussionerna om vilka ytterligare säkerhetsanordningar som kan behövas har bara inletts.

Jag hoppas innerligt att Almedalen kan fortsätta att vara en symbol för vår demokrati och vara ett demokratiskt forum.

Det är något alldeles unikt att utan krav på föranmälning kunna besöka en lokal för att lyssna på en minister eller en myndighetschef och sedan få delta i givande debatter.

Eva-Maj Mühlenbock
Ordförande i Sveriges advokatsamfund

Annons
Annons