search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Affärsjuristernas pro bono-arbete är här för att stanna

Malin Leffler, delägare på Roschier Advokatbyrå i Stockholm, är styrelseordförande i föreningen Beredskapslyftet.

Vad är Beredskapslyftet?
– Beredskapslyftet är en ideell förening vars syfte är att mobilisera resurser från näringslivet för att stötta samhället vid kriser och när det gäller andra samhällsproblem där näringslivet har unik förutsättning att hjälpa till.

Hur kom det sig att du blev ordförande?
– Beredskapslyftet var ett initiativ som togs av Wallenbergstiftelserna, Novare och Sophia­hemmet Högskola under pandemin för att omskola kabinpersonal som friställts från SAS så att de kunde stötta vården. Jag hörde av mig för att fråga om de behövde hjälp med legala frågor. De nappade, och när det bestämdes att Beredskapslyftet skulle bli en ideell förening fick jag frågan om jag ville vara ordförande i styrelsen.

Vad kan du som advokat tillföra?
– Juridisk rådgivning, förstås, och vana att sköta administration och stora projekt. En annan sak är också att mitt ”vanliga jobb” – som ansvarig för Roschiers team för företagsförvärv – gett mig ett brett kontaktnät. Den sidan av vad en advokat kan bidra med tror jag ibland glöms bort – vi har stora nätverk!

Bidrar Roschier med juridisk kompetens till föreningen på flera sätt?
– Ja, det är många på Roschier som har hjälpt till med projekten, både i Sverige och Finland – inte minst när det gäller aktivitetscentren för ukrainska barn på Nordiska museet och Tekniska museet i Stockholm och på Nationalmuseum i Helsingfors.

Vad får du personligen ut av att engagera dig i pro bono-arbete?
– Det viktigaste är förstås att det känns bra att göra något konkret för att hjälpa andra. Men det ger också energi att få samarbeta med de andra i Beredskapslyftet – inte minst initiativtagarna Fredrik Hillelson och Oscar Stege Unger och hela teamet på Novare som har bidragit enormt till Beredskapslyftet. Det är kul att jobba med dynamiska, smarta och engagerade människor.

Varför har Roschier valt att engagera sig i pro bono-arbete?
– Roschier har sedan länge ett omfattande pro bono-program med flera fasta pro bono-partners och en öppen inställning till nya engagemang. Vi tycker att det är viktigt att bidra till samhället, och det är uppskattat av mina kollegor – många vill hjälpa till!

Tycker du att fler advokater/advokatbyråer borde engagera sig i pro bono-arbete?
– Jag uppfattar att många är engagerade i pro bono-arbete i dag, men för den som inte är det kan jag verkligen rekommendera att sträcka ut en hand till en NGO och erbjuda sin hjälp eller föreslå ett samarbete med en klient för ett gott ändamål. En sak som vi börjat se och som jag gärna skulle se mer av är samarbete även mellan byråer i pro bono-frågor.

Borde Advokatsamfundet införa en rekommendation till ledamöterna om pro bono-arbete?
– Det ligger i advokatens roll att bidra till att stötta samhället, men eftersom samfundets medlemmar är så olika vad gäller storlek och verksamhet tror jag det kan vara svårt att utforma rekommendationer på ett rättvist sätt. Dessutom undrar jag om det behövs, jag har intrycket att mindre byråer, särskilt humanjurister, stått för en stor del av kårens pro bono-verksamhet sedan länge. Och även om vi må ha vaknat senare så tror jag att affärsjuristernas pro bono-arbete är här för att stanna.

Har du något tips till advokater som vill engagera sig?
– Ja! Gör det. Det är väldigt roligt! 

Annons
Annons