search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Advokattiteln är minst lika viktig inom affärsjuridiken

Anna Magnusson, Walthon Advokater i Stockholm, blev advokat den 2 juni.

Varför är det viktigt för dig att vara advokat?
– Det är viktigt eftersom advokattiteln ställer höga krav på mig som juridisk rådgivare, krav som gynnar klienten och gör min juridiska rådgivning ännu bättre. Advokattiteln är en kvalitetsstämpel som garanterar klienten en hundraprocentig lojalitet. Advokattiteln är minst lika viktig inom affärsjuridiken som inom brottmålsjuridiken och humanjuridiken. Alla enskilda, såväl privatpersoner som bolag, har rätt till och gynnas av att anlita en oberoende advokat som garanterat tillvaratar klientens intressen fullt ut. Jag är väldigt stolt över advokattiteln och att få vara en del av landets advokatkår.

Vad är det mest givande med yrket?
– Mötet och samspelet med klienten. Det är väldigt givande att på ett juridiskt sätt hjälpa en klient att förverkliga en idé eller ro en affär i hamn. Det förutsätter inte bara en förmåga att kunna lösa juridiska frågeställningar utan också en förmåga att kunna anpassa rådgivningen till klientens behov.

Varför har du valt att inrikta dig på fastighetstransaktioner?
– Därför att fastighetstransaktioner innebär så utmanande och roliga uppdrag! Uppdragen ställer höga krav på bred juridisk kompetens, tillgänglighet och projektledning. De innebär ofta komplexa juridiska frågor som måste lösas, samtidigt som man som advokat måste ha en förståelse för affären och kunna vara affärsmässig i sin rådgivning och alltid se till klientens nytta. Transaktioner innebär också att vi oftast jobbar i team och nära klienten i ett högt tempo, vilket är väldigt stimulerande och inspirerande. Jag tycker också att förhandlingsdelen i transaktioner är rolig och utvecklande. Jag har även specialiserat mig inom börsrätt, vilket är ett bra komplement till fastighetsrätt och fastighetstransaktioner, framför allt nu när en del fastighetsaffärer sker via börsen.

Annons
Annons