search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Etik

Advokatsamfundspodden om advokatetik och brott

Det fjortonde avsnittet av Advokat­samfunds­podden har rubriken ”Advokat­etik och åtal mot uteslutna ledamöter”. I avsnittet diskuteras hur det är ställt med etiken bland Sveriges advokater och om det är ett växande problem att brottmålsadvokater hjälper till att begå? Avsnittet diskuterar också vad disciplinnämnden gör åt advokater som inte följer advokatetiken och hur disciplinnämnden arbetar.

I poddavsnittet medverkar Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander, brottmålsadvokaten Henrik Olsson Lilja samt advokat Bo Ahlenius, som har lång erfarenhet av arbetet i disciplinnämnden och av att utbilda jurister i advokatetik, samt Lotty Nordling, tidigare offentlig representant i disciplinnämnden.

Annons
Annons