search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
Nr 6 2022 Årgång 88
Nr 6 2022 Årgång 88

Fokus

Brott och straff i topp inför valet

Rättspolitiken har seglat upp i topp på den politiska agendan inför valet. Trots det höga tonläget i debatten är skillnaderna mellan partierna små och mycket känns igen från valet 2018. Med ett undantag: plötsligt är advokaternas ställning politiskt sprängstoff.

Läs mer

Ledare

En satsning för rättsstatens skull

Kanske behöver man läsa Franz Kafkas ”Processen” för att förstå varför en... Läs mer

Gästkrönika

Kampen mot matchfixning

Vi borde inte ha blivit överrumplade när matchfixningen tog fart i Sverige. Den organiserade brottsligheten... Läs mer

Annons
Annons Annons
Nyheter
Visa fler nyheter
Annons
Annons Annons
Nyhetsreportage
Annons
Annons Annons
Annons
Annons Annons

Praktisk juridik

Fokus

Etik

Debatt

P.S. Chefredaktören har ordet

Val i tider av otrygghet

Drygt ett halvår har passerat sedan den ryske presidenten Vladmir Putins militärstyrkor invaderade det demokratiska grannlandet Ukraina. I mediernas rapportering har nyheter om kriget hamnat allt längre ner i nyhetsprioriteringen. Numer oftast en kortare artikel eller notis om krigets vardag. Om inte något extraordinärt inträffat. Oftast någon ny slags grymhet utförd av den ryska militären. En slags normalisering av den nya tiden.

Även i Sverige pågår en normalisering av de återkommande skjutningarna och morden kopplade till gängkriminella. De är nu så vanliga att de närmast lakoniskt rapporteras i medierna. men hos det svenska folket har det inte skett en normalisering. Oron för samhällsutvecklingen och den upplevda otryggheten har fått frågan om brott och straff att segla upp som en av de allra viktigaste i valet, läs mer i Fokus. I den stora årliga väljarundersökningen SOM 2021 rankas brottsligheten för första gången som det största samhällsproblemet. Det är en historisk händelse i Sverige.

Politikerna har inte varit sena att svara på människors oro. Den utvecklingen kunde noteras redan i förra valrörelsen. På frågan om vilken som är den viktigaste rättspolitiska frågan att lösa under kommande mandatperiod pekade samtliga riksdagspartiers rättspolitiska talespersoner på gängkriminalitet, skjutningar och organiserad brottslighet, se svaren.

Mer eller mindre kreativa förslag på repressiva åtgärder haglar över i stort sett hela den politiska skalan från höger till vänster. Förslag som i sin tur förstärker bilden av Sverige som ett land under en snabbt pågående förändring till det sämre. Och under senare tid har även den svenska advokatkåren hamnat i skottgluggen för politikernas intresse av att profilera sig. Diskussionen handlar framför allt om tillsynen över advokaterna och de ersättningar som betalas ut till brottmålsadvokater.

Snart är valet över och regeringsbildandet ska ta vid. En inte allt för vild gissning är att frågor om brott och straff och kanske även de svenska advokaternas ställning kan bli en del av de kommande diskussionerna.

Tom Knutson
Chefredaktör