search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyhetsreportage

Stort intresse bland unga advokater att gå mentorskapsprogrammet

Många var entusiastiska inför starten av mentorskapsprogrammet MOA. Totalt var det närmare 70 adepter som deltog, varav 20 via länk.

Advokat Rebecka Riismark, verksam inom affärsjuridik på Merino Advokatbyrå i Stockholm, är en av adepterna.

– Jag förväntar mig att jag genom mentorskapsprogrammet kommer att lära mig mer om hur jag kan bli en ännu bättre ledare och att vi i mentorsgruppen lyckas identifiera lösningar på hur man kan hantera vissa utmaningar i branschen, säger Rebecka Riismark, som anser att ett gott ledarskap karaktäriseras av att man vill coacha andra till att bli bättre, växa och lyckas i sina roller.

För att vara en god ledare bör man därför vara närvarande och ge yngre kollegor utmaningar som man följer upp med god handledning och stöd.

– Som ledare vill jag inspirera och uppmuntra andra till egen analys och handling. Jag brukar tänka på att dela med mig av all information som löpande kommer in i ärendet, säger Rebecka Riismark och fortsätter:

– Det skapar en god teamkänsla och öppnar upp för ett bättre kreativt juridiskt tänkande. Som ledare vill jag att mitt team känner att vi genomför uppdraget tillsammans, trots att vi jobbar i olika delar av det, och att slutprodukten blir resultatet av våra gemensamma insatser.

En annan advokat som deltog i mötet var Johan Wehre, verksam inom bland annat humanjuridik på Advokatfirman Glimstedt i Jönköping.

– Jag ser fram emot att få prata med andra relativt nyblivna advokater från olika håll, som jag inte känner sedan tidigare, för att utbyta erfarenheter och tankar om tillvaron som advokat. Jag ser också fram emot att få äldre, verksamma juristers och advokaters synpunkter på oss yngre advokater och hur vi kan hantera yrkets alla sidor. Kursledarna har vid det första kurstillfället presenterat flera intressanta fakta och teorier kring advokaters arbetsliv, säger Johan Wehre.

En av mentorerna är Thomas Rolén, general­direktör för Domstolsverket. Erfarenhet är en viktig faktor i mentorskapet, som han ser det.

– När man är ung och i början av sin karriär så ställs man många gånger inför en rad olika problem, det kan vara ledarskapsfrågor, frågor om hur man kan och bör agera i olika sammanhang eller andra frågor. Jag tror att jag som snart har ett helt yrkesliv bakom mig kan ge råd och vägledning tillsammans med min mentorspartner så att vägen fram för de unga förhoppningsvis kan underlättas något, säger Thomas Rolén.

Advokat Magdalena Persson, delägare på MAQS Advokatbyrå, är också en av mentorerna. Hon hoppas kunna skapa intresse för att utforska advokatrollen ytterligare och bidra till att avdramatisera steget till delägarskap, liksom till andra ledarroller på en advokatbyrå.

– Att vara mentor grundar sig i en förhoppning att inspirera våra unga advokater till att stanna i advokatyrket och att utvecklas där. Dessutom är det givande även för mig som senior advokat att lyssna in adepternas utmaningar och hur de finner sig fram till möjliga lösningar, säger Magdalena Persson.

Ytterligare en mentor är advokat Jan Dernestam, delägare och managing partner på Mannheimer Swartling. Han framhåller att advokatbranschen är väldigt kollegial och att det trots konkurrens mellan advokatbyråerna finns en stor vilja att hjälpa varandra – och dessutom bidra till att stärka varumärket ”advokat”.

– Jag har i år arbetat 25 år på advokatbyrå så förhoppningsvis har jag samlat på mig några erfarenheter som yngre kollegor i branschen kan ha nytta av. Självklart ska var och en bygga sin roll och bli ”sin” typ av advokat, men kanske kan jag i vart fall bidra med något som en yngre kollega kan använda i sin egen verksamhet, säger Jan Dernestam, som anser att det viktigaste är att man är en empatisk, coachande och närvarande ledare som kan stötta, inspirera och inte minst entusiasmera sina yngre kollegor.

– Vi som driver kunskapsföretag måste visa en stor empati och förståelse för våra yngre kollegors situation. De som söker sig till advokatbyråer är extremt drivna, de är superambitiösa och de ställer väldigt höga krav på sig själva. Det är därför oerhört viktigt att vi som är delägare på byråer gör allt vi kan för att coacha våra yngre medarbetare och att vi skapar en långsiktigt hållbar arbetsmiljö där de klarar av att prestera på topp samtidigt som de mår bra och får tillfälle till återhämtning, poängterar Jan Dernestam.

En aktuell fråga i sammanhanget är vad den yngre generationen advokater önskar sig av arbetslivet.

– För att behålla de unga advokaterna i branschen tror jag även att byråerna bör arbeta med frågor som balans och hållbarhet över tid samt tidigt utbilda i hur man kan ackvirera egna uppdrag, säger Rebecka Riismark.

Eftersom advokatyrket är ett erfarenhetsbaserat yrke upplever hon att många yngre advokater gärna vill få möjlighet att samla på sig egen erfarenhet och kunskap. Det vill säga arbeta nära klienterna, nära de mer seniora advokaterna, samtidigt som man får ta mycket eget ansvar.

Johan Wehre lyfter fram att som ung advokat är det viktigt att arbetsförhållandena fredas från osund konkurrens, av ohederliga advokater eller andra.

– Som alla begriper leder det inte till något gott att det i den kraftigt växande, yngre generationen advokater finns sådana som låter arbetet skötas med en tveksam advokatetisk hållning. Andra önskemål är förstås att advokater ska kunna verka utan att alla andra intressen eftersätts, eller att familjelivet offras. Jag tror att många av de som hunnit göra sina första fyra–fem år, och blivit advokater, har genomskådat idén om den ”glamorösa” advokaten. I alla fall är det så bland dem jag umgås med. Man vill ha arbetsvillkor som ger en tid till annat än arbete, säger Johan Wehre. ¶

Karin Flygare

Läs mer: Mentorskapsprogrammet MOA har startat.

Tips! Du som vill veta mer om mentorskapsprogrammet MOA, lyssna gärna på Advokatsamfundspodden – du hittar den där poddar finns!

Annons
Annons
Annons