search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Samarbetet i komplexa frågor är svårslaget

Isabel Cantos, Advokatfirman Cederquist i Stockholm, blev advokat den 19 maj.

Vad är mest givande med advokatyrket?
– Det finns mycket som är väldigt givande och roligt i advokatyrket, men något som jag tycker är svårslaget är samarbetet mellan många olika personer med olika expertis i komplexa frågor, där varje individs bidrag skapar en helhet som adderar reell nytta och värde för klienten och i många fall även samhället. När man dessutom får möjlighet att göra det i sammanhang där det inte finns tidigare exempel från eller föregångare på marknaden, då är det riktigt roligt.

Vilka områden arbetar du mest med?
– Jag arbetar med företagsförvärv och företagsöverlåtelser och andra frågor som ofta aktualiseras i samband med transaktioner, såsom transaktionsstrukturering, ägarfrågor och incitamentsprogram. Framför allt arbetar jag med rådgivning till private equity-aktörer och bolag i deras investeringsportföljer i löpande frågor och transaktioner. Ofta rör det sig om förvärv eller överlåtelser av bolag med reglerad verksamhet som är föremål för särskild myndighetstillsyn, vilket adderar ett ytterligare komplext lager av regler att förhålla sig till som jag tycker är spännande.

Du har läst affärsjuridik vid Queen Mary University of London. Har du nytta av den engelska rätten?
– Transaktionerna jag arbetar med har nästan alltid en internationell dimension, och då är det ofta hjälpsamt att ha en förståelse för den engelska rätten, som fungerar som utgångspunkt och kan tjäna som inspiration vid förhandlingar av transaktionsdokumenten också i skandinaviska transaktioner. Mest givande under studietiden i London var dock mötena med personer från så många olika länder med vitt skilda bakgrunder och kulturer, liksom möjligheten att få studera på engelska. Numera arbetar jag nästan uteslutande på engelska. Tiden i London lade en bra grund och trygghet för det.

Annons
Annons