search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyhetsreportage

”Perry Mason gav mig tanken att bli advokat”

Fler regler att förhålla sig och högre krav på både tillgänglighet och specialistkunskaper är tre stora förändringar som har skett under Karin Ulberstads 30 år som advokat.

I år är det 30 år sedan Karin Ulberstad, 61 år, blev advokat. Tidvis fanns tankar på att bli teckningslärare, men egentligen var det juridik hon var mest intresserad av hela tiden. Ingen i hennes familj är jurist, inspirationen kom i stället från en tv-serie om en amerikansk försvarsadvokat som hon tittade på som barn.

– Det var Perry Mason som gav mig tanken att jag kanske kunde bli advokat. Det var främst hur de argumenterade och kunde få rätt i en sak i rättssalen som jag tyckte var spännande. Men jag har aldrig jobbat med domstolsprocesser, säger Karin Ulberstad under en telefonintervju.

En studiekamrats pappa berättade mycket om sitt jobb som konkursförvaltare. Det fångade hennes intresse, och gjorde att hon sökte sig till byråer som arbetade med affärsjuridik efter studierna.

– Perry Mason fick in mig på juristlinjen och sedan reviderade jag vad jag var intresserad av.

Efter examen från Stockholms universitet 1986 och tingstjänstgöring arbetade hon i flera år med flygplansleasing. Ett spännande jobb där hon reste mycket och lärde sig det mesta om uthyrning av flygplan, som att de kan hyras både med och utan personal.

Under 18 år, fram till 2008, arbetade hon sedan med företagsförvärv, varav drygt tre år i början på 2000-talet som ansvarig för Vinges kontor i London.

– Det roligaste med företagsförvärven var att jag fick lära mig mycket om alla branscher som klienterna var verksamma inom. Jag har fått resa och vara med om många spännande affärer och förhandlingar. Men det har också varit väldigt mycket jobb, säger Karin Ulberstad.

Sedan 2008 leder hon Vinges interna funktion för riskhantering och regelefterlevnad.

– Jag adopterade en flicka själv. Då insåg jag att det skulle bli knepigt att jobba helger, sena kvällar och nätter. Jag behövde kunna planera min tid bättre. Och vi behövde en intern resurs som arbetade med de här frågorna. Jag hoppade på det och har trivts väldigt bra i den rollen.

De regelverk som advokater, revisorer och andra inom näringslivet har att förhålla sig till har blivit allt fler de senaste 15 åren. Därför behövs någon som har som huvuduppgift att se till att det finns rutiner och processer som säkerställer att byråns advokater följer de regler som finns.

– Det blir allt mer komplicerat att navigera bland olika regelverk, säger Karin Ulberstad.

Hon berättar att det enligt lag till exempel ska finnas rutiner och processer för att motverka penningtvätt. Det innebär att advokaterna måste förstå vilka klienterna är: hur de ägs, vilken verksamhet de bedriver och i vilka länder de finns.

– Innan vi vet om vi kan tacka ja till ett uppdrag måste vi göra en bakgrundskontroll av klienten. Det är en ganska stor apparat.

I bakgrundskontrollen ligger också att se till att klienten och ärendet inte omfattas av internationella sanktioner.

– Just den frågan är väldigt aktuell just nu med tanke på kriget i Ukraina. Och GDPR gör att vi inte får behandla personuppgifter hur som helst. Vi har förstås också vårt grundläggande regelverk, god advokatsed, att förhålla oss till.

Den ökade mängden regler är en stor förändring som skett under Karin Ulberstads tid som advokat. En annan är att fler advokater är specialiserade på ett särskilt område i dag än tidigare.

– När jag började var man mer all round och jobbade med lite av varje. Jag har ju själv jobbat med all möjlig slags affärsjuridik. Utvecklingen beror nog på att det ställs allt högre krav på vad en advokat ska kunna. Det är svårt att vara riktigt duktig på många områden.

Det brukar lyftas fram att kravet på tillgänglighet har ökat i takt med teknikutvecklingen. Karin Ulberstad håller med om det, men längtar inte tillbaka till faxens tid. Hon saknar inte heller tiden när det var nödvändigt att leta upp ett internetkafé för att besvara ett mejl eller kommentera ett avtal när man var på resande fot.

– Bärbara datorer och mobiler har underlättat oerhört mycket, men också inneburit att vi lättare kan jobba hela tiden. Kanske har det blivit lite för mycket av tillgängligheten. Det kan göra att vi inte orkar jobba så länge, säger hon.

En förändring till det bättre under hennes karriär är att Advokatsamfundet nu satsar mer på att utbilda blivande advokater.

– Jag tycker att det är mer ordning och reda. Det är bra att det krävs en examen för att bli advokat. Det säkerställer att advokater vet vilka etiska regler som gäller, säger hon.

Ändå finns det advokater som inte håller sig till reglerna och utesluts ur Advokatsamfundet.

– Det är klart att det kan påverka förtroendet för kåren. Det finns säkert de som drar alla advokater över en kam. Det är trist. Men det är bra att Advokatsamfundet granskar och agerar vid behov.

Behovet av advokater lär inte minska i framtiden, tror Karin Ulberstad. Men uppdragen kommer kanske att delvis se lite annorlunda ut framöver.

– Klimat- och miljöaspekterna kan till exempel göra att vi ställs inför nya frågeställningar. Redan i dag har till exempel floder erkänts som rättssubjekt av vissa stater. Det är en spännande utveckling, säger hon. 

Kamilla Kvarntoft

Läs också om fler jubilarer: 

Torsten Leman - 50år som advokat.
Bo Nilsson - 40 år som advokat.
Per Gratte - 50 år som advokat.

Annons
Annons
Annons