search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Notiser Aktuellt

Ukrainska studenter på Advokatsamfundet

Onsdagen den 4 maj tog Advokatsamfundet emot en grupp ukrainska juridikstudenter på studiebesök i Tryggerska villan. Studenterna är i Sverige för att göra praktik på svenska advokatbyråer inom projektet ”Safe Harbor 4 UA Students” som startats av forskaren Patricia Shaughnessy, verksam på Stockholms universitet. Tanken är att studenterna ska få arbetslivserfarenhet och utbildning, och erbjudas sociala aktiviteter i en trygg miljö.

Vid mötet diskuterades den ryska invasionen av Ukraina och det hölls allmänna diskussioner om advokatyrket i Ukraina och Sverige.

Peter Danowsky prisad av samer

Advokat Peter Danowsky har tilldelats Svenska Samernas Riksförbunds, SSR:s, hederspris för sitt långa arbete som ombud för Girjas sameby i processen mot staten avseende upplåtelse av jakt och fiske ovan odlingsgränsen.

I motiveringen sägs bland annat: ”Peter Danowsky har under den långa rättsprocessen som pågick under tolv år visat en stor ödmjukhet och respekt i samarbetet med både Girjas sameby och SSR. Hans engagemang, nyfikenhet och tålamod har sträckt sig långt utanför juridikens ramar, något som uppskattats av samtliga parter som varit involverade i denna unika rättsprocess.”

Peter Danowsky tog emot priset vid SSR:s landsmöte i Skellefteå/Syöldahte onsdagen den 1 juni.

Gå med samfundet i Prideparaden

I år deltar Advokatsamfundet för första gången i Stockholm Pride Parade, till förmån för att stärka hbtq+-personers livssituation och rättigheter.

– Det är viktigt att samfundet visar att vi står upp för alla människors rättigheter. Att gå med i Prideparaden är ett sätt att delta i samhällsdebatten, speciellt då Pridefestivalen i år har temat ”Dags att bekänna färg”, säger generalsekreterare Mia Edwall Insulander, som hoppas att så många som möjligt vill gå med under samfundets flagga i paraden.

Prideparaden äger rum den 6 augusti klockan 13:00 med start på Norr Mälarstrand och avslutning på Östermalms IP i Stockholm. Anmäl gärna ditt deltagande till info@advokatsamfundet.se.

Nya uppdrag och utmärkelser

Advokat Marek Keller och Jonatan Schytzer, universitetslektor, har tilldelats 2022 års insolvensrättsliga stipendium av Stiftelsen Insolvensrättsligt Forum.

Mia Falk, ansvarig för gruppen corporate crime and compliance på Vinge, har valts in i den internationella organisationen Association of Corporate Investigators rådgivande panel som antikorruptions- och utredningsrådgivare.

Advokat Linda Landén, del­ägare på Sandart & Partners, har utsetts till ny ledamot i ICC Sveriges nomineringskommitté. Nomineringskommittén ansvarar för att bistå ICC i nomineringen av skiljedomare till tvister i ICC International Court of Arbitration (skiljedomstolen).

Advokaten Erik Öhrskog har inträtt som ny delägare på Lindskog Malmström Advokatbyrå.

Advokat Ulf Djurberg har anslutit till Magnusson, där han blir chef för en nyinrättad enhet för compliance och konkurrensrätt.

Anders Fernström har utsetts till ny COO vid DLA Pipers verksamhet i Stockholm. Fernström kommer närmast från en roll som verksamhetschef på Hongkongs största advokatbyrå Deacons. l

Christopher Spreigl har av Stockholm Centre for Commercial Law tilldelats Advokatvännernas uppsatsstipendium i kommersiell rätt – SCCL-priset – om 20 000 kronor. Han fick priset för sin examensuppsats ”Natura­gäldenärens avhjälpanderätt” vid juridiska institutionen, Stockholms universitet.

Bob Nilsson Hjorth har utsetts till hovrättslagman i Hovrätten över Skåne och Blekinge.

Magnus Wiklund är nyutsedd lagman vid Ångermanlands tingsrätt.

Ulrika Melin har utsetts till lagman vid Förvaltningsrätten i Karlstad.

Magnus Hermansson blir ny chefsrådman vid Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen.

Dag Cohen har utsetts till chefsrådman vid Lunds tingsrätt.

Folkrättsjuristen Hanna Gerdes har valts till ny styrelseordförande för Civil Rights Defenders.

Crystal Nkrumah, Vincent Fach och Steffi Mary Punnose, samtliga studenter på magisterprogrammet i internationell kommersiell skiljedomsrätt (ICAL) vid Stockholms universitet, tog hem förstaplatsen i den internationella rättegångstävlingen Sports Arbitration Moot, som avgjordes vid Fifas högkvarter i Zürich.

Caroline Falconer har utsetts till biträdande generalsekreterare i Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut SCC.

Annons
Annons
Annons