search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2022 om inte annat anges.

Ahlberg, Kerstin: Arbetsmiljö­lagen : med kommentarer (15. uppl. Prevent, 2021.
178 s.)

Andersson, Charlotte: Delgivningslagstiftningen : en kommentar / Charlotte Andersson, Stieg Synnergren (3. uppl. ­Norstedts Juridik. 259 s.)

Andersson, Mari: Inkomstskattelagen : en kommentar. D. 1–2 / Mari Andersson, Mattias Dahlberg, Anita Saldén Enérus och Ulf Tivéus (22. uppl. Norstedts Juridik. 2137 s.
Gula biblioteket)

Bern, Agneta: Arbetsrättens begrepp A-Ö 2022 / Agneta Bern, Helene Sjöman (7. uppl. Åhnberg. 84 s.)

Bernitz, Hedvig: Metodövningar i statsrätt / Hedvig Bernitz, Julia Dahlqvist, Evelina Lund, Lena Sandström (Norstedts Juridik. 159 s.)

BRÅ-rapport 2022:1: Välfärdsbrott mot kommuner och regioner : fel och oegentligheter bland företag och föreningar / Henrik Angerbrandt, Johanna Skinnari, Anna Jonsson. (BRÅ, 2022. 149 s.)

Festskrift til Palle Bo Madsen / Birgit Liin, Hans Henrik Edlund, Susanne Karstoft og Torsten Iversen, red. (København : Djøf Forlag, 2021. 803 s.)

Flygt, Olle: Processjuristens dom : och råd till andra, m.m. / av och med Olle Flygt ; med illustrationer av Calle Åkerdahl Flygt (Jure. 225 s.)

Gustafsson, Charlotta: Det brottsförebyggande arbetet i Sverige : nuläge och utvecklingsbehov 2022 (Brottsförebyggande rådet. 74 s.)

Göransson, Marie: Äganderättspresumtionen i 4 kap. 19 § utsökningsbalken : familjerättsliga perspektiv (Lund University. 529 s. Diss. Lunds universitet, 2022)

Holmgård, Lars: Notarietvistemål (3. uppl. Norstedts Juridik. 366 s.)

Holmqvist, Leif: Hyreslagen : en kommentar / Leif Holmqvist, Rune Thomsson, Elisabeth Ahlinder (13. uppl. Norstedts Juridik. 913 s. Blå biblioteket)

Månsson, Catharina: Studier rörande påföljdspraxis m.m / Catharina Månsson, Björn Hansson, Martin Borgeke (7. uppl. Jure. 1960 s.)

Rechtswörterbuch / herausgegeben von Dr. Klaus Weber (24., neu bearb. Aufl. München : C. H. Beck. 1989 s.)

Tivéus, Ulf: Skatt på finansiella instrument / Ulf Tivéus, Sara Jacobsson (3. uppl. Norstedts Juridik. 479 s.)

Törnqvist, Tomas: Handläggning inom socialtjänstens familjerätt : om faderskap, föräldraskap, adoption, vårdnad och yttranden (Norstedts Juridik. 372 s.)

Warnling Conradson, Wiweka: Statsrättens grunder / Wiweka Warnling Conradson, Hedvig Bernitz, Lena Sandström, Karin Åhman (7. uppl. Norstedts Juridik. 320 s.)

Annons
Annons
Annons