search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Debatt

Mottagningskontor än en gång

Debatten om mottagningskontor fortsätter. Advokat Mikael Niklasson konstaterar att advokaterna och tingsrätterna i Malmö, Ystad, Lund och Helsingborg inte tjänar på att försvarsadvokaterna där får förordnanden från alla fyra tingsrätterna och på så sätt ”byter uppdrag med varandra”. Det är ett uppenbart nollsummespel, enligt Niklasson.

Tydligen råder det olika uppfattning bland tingsrätter och bland advokater huruvida mottagningskontor ska ge rätt att komma med på tingsrättens uppdragslistor. De tre advokater från olika delar av landet som mailat mig efter min tidigare artikel har alla varit positiva till mitt förslag.

Eftersom advokater som har mottagningskontor ofta vill ha så låga kostnader som möjligt för kontoret förekommer det att advokater hyr plats på kontorshotell i öppna kontorslandskap, förhoppningsvis med möjlighet att boka konferensrum. Även lösningen med klippkort på kontorshotell förekommer så att man betalar enbart för de dagar man nyttjar kontorshotellet.

En kollega mailade mig följande efter min tidigare artikel: ”Vi har liknande problem i Nyköping där jag är verksam, med en markant ökning av Stockholmsadvokater som skaffat brevlådor i stan för att få förordnanden från den lokala tingsrätten. Det är en farlig utveckling för samfundet tror jag, där fler och fler advokater nödgas sätta upp skrivbord i flertal städer för att få verksamheten att gå ihop. Klienterna blir lidande, och det bidrar till fler substitutioner när advokaterna inte hinner eller vill vara med på förhör eller vissa huvudförhandlingar. Det förekommer även exempel där advokater ’säljer’ sina uppdrag till lokala advokater.”

Jag frågade om jag fick citera min kollega och vad han menade med att ”sälja” uppdrag och fick svaret: ”Det finns exempel där den förordnade advokaten inte hinner/kan ta huvudförhandlingen och då erbjuder uppdraget till annan mot att man delar 50/50 på arvodet (taxemål).”

Många advokater i Skåne med inriktning på brottmål anger att de har kontor i Malmö, Ystad, Lund och Helsingborg. Jag träffade nyligen en kollega från Göteborg som arbetade på en advokatbyrå med två advokater. Byrån hade sitt huvudkontor i Göteborg och mottagningskontor i Malmö och ytterligare fyra orter.

Accepterar man uppdrag från tingsrätter långt från huvudkontoret är de mindre uppdragen oftast inte lönsamma. Det är inte meningsfullt att åka en timme eller mer enkel väg för ett erkänt rattfylleri. Än mindre att träffa klienten på plats utöver vid huvudförhandlingen. Alternativet blir då att tacka nej eller att försöka substituera.

Ingen advokat är skyldig att acceptera ett försvararförordnande men får man förordnanden från fem tingsrätter är det kanske lätt hänt att man prioriterar de vad man hoppas mer lönsamma uppdragen såsom när misstanken rör allvarlig brottslighet, mål med flera tilltalade eller mål med anhållna.

De som kritiserat min tidigare artikel menar att ”advokater arbetar på och ska arbeta på en konkurrensutsatt marknad bland likabehandlade aktörer”. Jag delar den uppfattningen men anser att en advokat som har huvudkontor på en ort och fem mottagningskontor blir gynnad om vederbörande från var och en av de fem tingsrätter där mottagningskontoret är beläget erhåller lika många uppdrag som den som har kontor endast på en plats. En skylt på ett kontorshotell kostar nästan ingenting. Har man mottagningskontor enbart för att få förordnanden från tingsrätten tillför man inte något till orten utan man gör det för att få del av den kaka som består av förordnanden där ingen är begärd.

Mina kritiker anser att det finns ett samhällsintresse av att det finns tillräckligt många advokater inom en domsaga som kan vara allmänheten behjälplig. Jag delar den uppfattningen men hävdar att systemet med mottagningskontor riskerar att motverka det intresset. Om ett stort antal advokater från storstäder öppnar mottagningskontor på flera orter inom rimligt avstånd från huvudkontoret slår de undan benen på de lokala advokaterna så att det blir färre advokater med huvudsaklig verksamhet på orten som kan ge allmänheten juridisk hjälp.

Mina kritiker påstår också att ett krav på verksamhet på den ort där tingsrätten är belägen för att erhålla förordnanden strider mot regeringsformen. Jag hävdar bestämt att den ändring jag föreslagit inte strider mot regeringsformen. Vid konkurs utses konkursförvaltare oftast via listor på tingsrätterna bland lokalt verksamma konkursförvaltare och jag känner inte till att någon hävdat att det skulle strida mot regeringsformen. Inte heller den omständigheten att advokater får vara med på endast en jourlista avseende häktningsjour har påståtts strida mot regeringsformen.

Jag känner inte till hur det tidigare har förhållit sig på olika tingsrätter i Sverige men min uppfattning är att det i Skåne fram till för kanske tio år sedan var uteslutet att få försvararförordnanden från annat än den tingsrätt där man hade sitt huvudkontor såvida man inte var begärd. Man kunde få uppdrag från hemmatingsrätten men man var inte garanterad att få uppdrag eller viss andel av uppdragen. Även om det inte var skrivet eller uttalat tror jag att motprestationen bestod i att advokaten hade verksamhet på orten och tillhandahöll juridiska tjänster för allmänheten.

Att vissa advokatbyråer öppnat mottagningskontor på flera orter sammanhänger med att fler tingsrätter numera förordnar utifrån listor mer konsekvent. Tidigare fanns det på många tingsrätter inte listor eller så användes de godtyckligt. Om listor används och de som står med på listorna erhåller förordnanden i tur och ordning, om vederbörande inte missköter sig, blir det mer intressant att stå med på listor på många tingsrätter. Det krävs då inte någon särskild erfarenhet eller att man är speciellt skicklig för att få förordnanden.

Jag menar att försvarsadvokaterna och tingsrätterna i Malmö, Ystad, Lund och Helsingborg inte tjänar på att försvarsadvokaterna där får förordnanden från alla fyra tingsrätterna och på så sätt ”byter uppdrag med varandra”. Det är ett uppenbart nollsummespel. Inte heller den som ska få en försvarare i Helsingborg tjänar på att få den advokat som står på tur på en lista som upptar 100 i stället för 50 advokater.

Mikael Niklasson
Advokat, Helsingborg

Mikael Niklasson är advokat på Activa Advokaterna i Helsingborg. Han arbetar främst med inriktning på brottmål.

Annons
Annons
Annons