search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Barnförhör : att få vetenskap och juridik att fungera i praktiken
Författare: Annelie S. Larsson, Rickard L. Sjöberg
Förlag: Student­litteratur

Boken för samman den forskningsbaserade kunskap som vuxit fram från en rad olika kunskapsområden kring barnförhörsmetodik de senaste årtiondena med praktiska råd och anvisningar om hur man ska göra när man planerar och genomför förhör med barn i olika situationer – som målsägande, som vittnen eller som misstänkta. Fokus ligger på barn­intervjuns teori och praktik där man bland annat går igenom minnesprocessen, multidisciplinär samverkan och barnahus, det juridiska regelverket kring barnförhör och användningen av tolk vid vid polisförhör med barn.

Ekonomisk familjerätt
Författare: Folke Grauers
Förlag: Norstedts Juridik

Här behandlas rättsreglerna om makars och sambors egendom samt reglerna om arv, testamente och boutredning. Författaren förklarar de ofta komplicerade reglerna och ger exempel på avtal och andra rättshandlingar som exempelvis äktenskapsförord och testamenten, och tydliggör med uppställningar och sifferexempel. I denna uppdaterade upplaga har författaren fört framställningen à jour fram till mars 2022. Första upplagan av boken, då med titeln Familjerätt i vardagslag, kom ut redan 1992.

FESTSKRIFT
Festskrift till Maarit Jänterä-Jareborg, red. Marie Linton, Mosa Sayed, Iustus

Maarit Jänterä-Jareborg tillägnas denna festskrift med anledning av hennes avgång från professuren i internationell privat- och processrätt vid Uppsala universitet, en befattning hon innehaft i över 20 år. Hon uppmärksammas för sina insatser inom rättsvetenskapen, som lärare, handledare, författare, expert och för sina omfattande europeiska och internationella engagemang. Flertalet av bidragen, skrivna av vänner och kollegor, anknyter till Maarit Jänterä-Jareborgs egna forskningsområden, den internationella privat- och processrätten och den internationella familjerätten.

AVHANDLING
Markåtkomstersättning av Marc Landeman, Uppsala universitet

Avhandlingen behandlar ersättningssystemet vid tvångsvis markåtkomst. Hur ska den ekonomiska kompensationen bestämmas till en fastighetsägare som blivit utsatt för en expropriation eller annan tvångsvis markåtkomst och vad är en skälig och rättvis ersättning om man tvingas avstå från hela eller delar av sin markegendom?

Dessa två klassiska frågeställningar inom marklagstiftningen utgör huvudtemat i avhandlingen där läsaren guidas genom det fastighetsrättsliga ersättningssystemet och hur dagens ersättningsregler ska förstås och tillämpas. Även andra anslutande frågor kring ersättningen tas upp till behandling i avhandlingen. Sammantaget dras slutsatsen att det nuvarande ersättningssystemet med ett och samma påslag för alla typer av markåtkomstsituationer bör reformeras och ges en större flexibilitet.

DE LEGE 2021
Law, AI and digi­talisation, ed. Katja de Vries and ­Mattias Dahlberg

Digitaliseringen och den snabba utvecklingen av AI och nya teknologier kallas ibland för den fjärde industriella revolutionen som kommer påverka många branscher i grunden och ge upphov till nya juridiska problem. Årets utgåva av årsboken De lege tar ett helhetsgrepp kring fenomenet och innehåller artiklar som alla behandlar ämnen relaterade till AI, digitaliseringen och juridiken. Artiklarna tar bland annat upp vilka rättsområden som berörs av AI, vilka juridiska utmaningar som kan uppstå och juridiska perspektiv på digitaliseringen i praktiken inom exempelvis sjukvård och skola. De lege ges ut av juridiska fakulteten vid Uppsala universitet.

ÖPPETTIDER I SOMMAR
Biblioteket har öppet hela sommaren.
Mellan måndag 27/6 och tisdag 16/8 har
vi sommartid och stänger lite tidigare.
Vardagar 8.30–16.00, lunchstängt 12–13.
Från och med onsdag 17/8 gäller ordinarie öppettider.

Annons
Annons
Annons