search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyhetsreportage

Han är fjärde generationens advokat

Torsten Leman välkomnar att jämställdheten i branschen har ökat sedan han blev advokat för 50 år sedan. Att sekreterarna nästan helt har försvunnit tycker han däremot är en tråkig utveckling.

Torsten Leman är fjärde generationens advokat och driver Sveriges äldsta advokatbyrå, D:r Philip Lemans Advokatbyrå, i Göteborg. Byrån bildades av Aron Philipsson 1849. När han kom in i riksdagen tog Torsten Lemans farfars far, Philip Leman, över byrån och den fick sitt nuvarande namn. Philip Leman var också med och grundade Sveriges advokatsamfund 1887. Torsten Leman berättar att han har präglats av att han har valt samma yrkesbana som sin farfarsfar, farfar och far.

– Jag har alltid ställt krav på mig själv att leva upp till de ändamål som Advokatsamfundet ställer på sina medlemmar. Och jag har inte ännu drabbats av någon disciplinär påföljd, säger han när vi hörs på telefon i mitten på maj.

Själv var han bland annat vice ordförande i samfundets västra avdelning under sex år på 1970–1980-talet.

– Bland samfundets viktigaste uppgifter är att verka för sammanhållning och samförstånd mellan advokater. Men vi ska också se till att envar advokat följer de spelregler som är uppsatta. Det stör mig att inte alla gör det. Det fördärvar anseendet för många när vissa advokater inte följer spelets regler. De kan inte vara kvar i samfundet, säger Torsten Leman.

Han upplever att problemet främst ligger hos de små humanbyråerna, där brottmålen ingår, och där det är vanligt att advokater relativt tidigt i karriären öppnar eget.

– Då blir de ensamma och har ingen att fråga om råd. Det gör att de lättare kan påverkas av klienterna, tänka att om klienten vill att de ska göra något så går det bra. Men så är det ju inte alltid.

För att komma till rätta med problemet anser Torsten Leman att utbildningstiden måste förlängas.

– Erfarenhet skapar kunskap. När jag började var man tvungen att ha fem års verksamhet innan man kunde bli advokat, i dag räcker det med tre år. Mentorerna har också en viktig roll, anser han.

Själv har han lärt upp många jurister som har arbetat under honom.

– De fick lära sig de advokatetiska reglerna och att hantera ett ärende. Alla som ska gå vidare som advokat behöver en mentor som de kan fråga. Om vi inte hjälper de yngre framåt kan det sluta illa, säger han.

Torsten Leman tänkte inte så mycket på vad han skulle arbeta med under sin uppväxt i Göteborg. Men till slut blev det juridikstudier i Uppsala, och det har han aldrig ångrat.

– Om jag fick leva om mitt liv hade jag inte valt ett annat arbete. Det har varit stimulerande, roligt och utmanande på många vis. Jag kan inte tänka mig något roligare än att få vara med och hjälpa människor och företag.

Efter att han tog juristexamen 1965 jobbade han ett år på Skatteverket i Uppsala med dubbelbeskattningsfrågor innan han satt ting två och ett halvt år i Köping. År 1969 började han arbeta hos sin pappa på kontoret i Göteborg och 1972 blev han själv advokat.

Det var en självklarhet att affärsjuridik blev hans specialområde.

– Det är spännande att få vara med och utveckla företag, följa dem på deras resa.

Den största och mest positiva förändringen under Torstens Lemans 50 år långa advokatkarriär är att antalet kvinnliga advokater har ökat avsevärt.

– Advokatyrket är inte mer lämpat för män än för kvinnor. I dag är det lika vanligt att män är hemma med barn. Det finns många duktiga kvinnliga jurister som har män med ett helt annat yrke, som kan ta hand om familj och barn. Det gläder mig.

En annan förändring är att advokaterna har blivit mer specialiserade än de var tidigare.

– Ska ett företag få hjälp behövs ofta en handfull advokater – en som sysslar med arbetsrätt, en som kan varumärkesrätt och en tredje som är specialiserad på avtalsrätt. Allt detta kunde en advokat förr. Men frågorna var mindre komplicerade då.

En stor förändring till det sämre är, enligt Torsten Leman, att den administrativa personalen har krympt rejält. Advokatsekreterare som hjälper till med att ringa samtal och att skriva brev, avtal och protokoll har nästan helt försvunnit. Men Torsten Lemans egen sekreterare stannade kvar tills hon gick i pension 2019.

– Det var en stor förmån att ha en sekreterare. Hon kunde mina ärenden och klienter. När jag inte var på kontoret kunde hon fortsätta att skriva brev och protokoll. Det gjorde att jag kunde fokusera på det juridiska arbetet. Det är en tråkig utveckling att advokaterna har blivit sina egna skrivbordsbiträden.

Torsten Leman har varit delägare på stora advokatbyråer, men arbetar nu ensam i D:r Philip Lemans Advokatbyrå. Han är 82 år och har successivt gått ner i arbetstid.

Han tar inte längre stora affärsjuridiska uppdrag, utan sysslar främst med bolagsjuridik, styrelsearbete och ekonomisk familjerätt.

– Jag tycker att det är roligt att ha kvar kontakten med en del klienter. Att arbeta och hjälpa människor är ju det roligaste som finns.

Torsten Leman ser ljust på framtiden. Juridiken blir allt mer komplicerad, därför behövs hela tiden advokater. Vad som händer med D:r Philip Lemans Advokatbyrå den dag Torsten Leman slutar arbeta är inte helt klart.

– Den försvinner inte, vi får se vad som händer. 

Kamilla Kvarntorp

Läs också om fler jubilarer: 

Bo Nilsson - 40 år som advokat.
Per Gratte - 50 år som advokat.
Karin Ulberstad - 30 år som advokat. 

 

Annons
Annons
Annons