search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Förskolebarn lär om sina rättigheter i Poffböckerna

Advokat Annica Boudin, innehavare av Järfälla Advokatbyrå, är inriktad på barnrätt. Tillsammans med förskolläraren Sara Millberg har hon skrivit fyra böcker om fågeln Poff och hans vänner – böcker för förskolebarn om FN:s barnkonvention.

Vem kom på idén att skriva böcker för små barn om barnkonventionen?
– Vi kom på idén tillsammans då vi saknade litteratur för de yngsta barnen som tar upp just frågor om deras rättigheter. Sara saknade det i förskolans värld och jag upplever ofta i ärenden där jag företräder yngre barn att de inte är medvetna om sina rättigheter.

Hur speglas dina yrkeserfarenheter i innehållet?
– Den bok som mest återspeglar mina yrkeserfarenheter är boken ”Hoppe har en hemlighet”. Den handlar om Hoppe, som bär på en hemlighet som gör ont i magen. Den skrevs för att få barn att förstå att det är viktigt att berätta för vuxna så att de kan få den hjälp som de har rätt till. Jag företräder ofta barn som bär på hemligheter de inte mår bra av. Jag har mött barn som inte har vetat vad en hemlighet är, och när vi har pratat om boken har de förstått och kunnat relatera. På så vis blir det lättare för barn att våga öppna sig och dela med sig av vad de har varit med om.

Hur har ni fördelat arbetet med innehållet?
– Vi har arbetat väldigt nära varandra under hela processen. Vi har illustrerat och skrivit om vartannat. Själva berättelserna har vi diskuterat fram utifrån artiklarna i barnkonventionen och vad vi upplever att målgruppen är intresserad av och kan tänkas uppskatta när den läser böckerna. Boken om Hoppes hemlighet är en bok där vi verkligen har haft nytta av våra olika perspektiv. Jag som advokat när jag företräder barn och Sara som förskollärare i barngrupp har känt ett stort behov av att få de barn som bär på hemligheter som inte är bra att våga berätta om dem för en vuxen.

Vilka reaktioner har ni fått?
– Vi har fått fin respons. Barnen tycker om böckerna som är färgglada och lockar deras intresse. De tycker om att prata om händelserna och ger gärna egna exempel på situationer som böckerna återspeglar. Pedagoger, lärare och föräldrar har uttryckt att de har saknat den här typen av böcker och att de är glada för att de kan använda dem för att göra barnen medvetna om sina rättigheter. De har även berättat att böckerna har genererat många bra samtal med barnen.

Annons
Annons
Annons