search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
Nr 5 2022 Årgång 88
Nr 5 2022 Årgång 88

Fokus

Hård jakt på talangerna

Affärsadvokaterna har svårt att fylla luckorna när unga lämnar advokatvärlden. Nu anser en proffsrekryterare att branschen behöver förändras för att fler unga ska vilja stanna kvar.

Läs mer

Ledare

Missa inte rättegångsspelet i Almedalen

Kriminalpolitiken är en av de viktigaste frågorna inför höstens val. De politiska partierna... Läs mer

Gästkrönika

Säkerhet på nätet måste byggas på alla nivåer

Någon gång under andra halvan av 1990-talet loggade de flesta av oss som var vuxna för första... Läs mer

Annons
Annons Annons
Nyheter
Visa fler nyheter
Annons
Annons Annons
Nyhetsreportage
Annons
Annons Annons
Annons
Annons Annons

Praktisk juridik

Fokus

Etik

Etiknotiser

Wallander ny vice ordförande Vid fullmäktigemötet i Stockholm den 2 juni avgick disciplinnämndens... Läs mer

Debatt

P.S. Chefredaktören har ordet

Vi går mot bättre tider

”Den blomstertid nu kommer” har nyligen sjungits ut i skolor och kyrkor landet runt. Unga människor har klarat av sina gymnasiestudier och vilar ut inför kommande dagar. För några väntar värnplikt, för andra arbete eller studier vid universitet.

Trots mörka tider med president Vladmir Putin och hans gelikar, som störtat världen i kaos och orsakat ofattbart mänskligt lidande, så finns det hoppfulla tecken för den som söker.

Nyligen avslutade FN högnivåmötet Stockholm+50 där Sverige var värd tillsammans med Kenya. Det är femtio år sedan FN:s första miljökonferens ägde rum, Stockholmskonferensen 1972. Ambitionen med Stockholm+50 är att högtidlighålla 50-årsjubileet, fast även att bidra till att öka takten i omställningen mot hållbara och gröna samhällen, fler jobb och en miljö i balans. Högtidliga ord. Konferensen har kritiserats men det går samtidigt att konstatera att klimatfrågan sedan länge tas på allvar av de allra flesta av världens ledare.

Och för alla unga, som funderar på en yrkesgärning inom juridiken eller som advokat, så ter sig framtiden ovanligt ljus. I denna utgåvas Fokus konstateras att högkonjunktur och tilltagande juridifiering av samhället båda bidrar till att jurister i dag har en lysande arbetsmarknad – och omvänt till att arbetsgivarna tvingas vara aktiva. Enligt en undersökning av fackförbundet Akavia hösten 2021 hade nio av tio nyutexaminerade jurister anställning, den högsta siffran bland alla Akavias medlemsgrupper. Närmare 40 procent av de nyutbildade uppgav också att de fått sina första juristarbeten redan innan de tagit examen.

Några som valt advokatyrket kan konstatera att för deras del har yrkesvalet varit lyckosamt. I denna utgåva berättar fyra jubilarer som i år firar 30, 40 och 50 år i advokatyrket om sina erfarenheter. Ökad jämställdhet och specialisering i kombination med fler restriktioner och regler är några förändringar som skett i advokatyrket de senaste decennierna.

”Vi går mot bättre tider”, sjöng Ulf Lundell. Kanske har han inte helt fel.

Glad sommar önskar redaktionen!

Tom Knutson
Chefredaktör