search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Etik

Cornelis texter är lika aktuella i dag som då han levde

Advokat Anton Strand, Advokatfirman Defens i Stockholm, är ny ordförande i Stiftelsen Cornelis Vreeswijks minne.

  • Efter beslut av Advokatsamfundets fullmäktige 2003 infördes krav på professionell vidareutbildning i samfundets stadgar 36 §.
  • Utbildningskravet höjdes 2008 från 15 till 18 kurstimmar per år.
  • År 2014 ändrades riktlinjerna så att e-utbildningar kan utgöra upp till 6 av de 18 årliga kurstimmarna.
  • Under 2017 lanserades Advokat­akademien som ett samlingsnamn och en ny webbplats för Advokatsamfundets utbildningsverksamhet.
  • Från december 2020 likställs direktsänd utbildning med vanlig utbildning (och alltså inte e-utbildning).
  • Under 2020 togs utbildningskravet, efter ett beslut av Advokatsamfundets styrelse, tillfälligt bort för kalenderåret 2020 på grund av coronapandemin. Kravet började gälla igen som vanligt 2021.
Annons
Annons
Annons