search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyhetsreportage

Trygga praktikplatser för ukrainska studenter

Mer än 50 ukrainska juridikstudenter har fått praktikplatser på advokatbyråer i Europa. Genom projektet Safe Harbor 4 UA Students har de fått hjälp att lämna Ukraina och resa till säkra miljöer.

Det var Patricia Shaughnessy, docent vid Stockholms universitet, som tog initiativet till projektet Safe Harbor 4 UA Students. Hon undervisar i skiljemannarätt och har under en följd av år varit med och organiserat spelade internationella skiljeförfaranden (moot arbitrations) i juridikundervisningen – tävlingar för studenter med lag från länder över hela världen. Ett alumninätverk finns för studenter som har deltagit i undervisningen och i tävlingarna.

När Ryssland invaderade Ukraina kom Patricia Shaughnessy att tänka på att många ukrainska studenter har deltagit i tävlingarna genom åren. Hon fick idén att försöka ordna så att studenter via alumninätverket skulle få både praktisk och finansiell hjälp att ta sig ut ur Ukraina och tas emot av advokatbyråer som skulle ge dem praktik och husrum. Till att börja med omfattade projektet Stockholm. När den polska advokaten Alicja Zielińska-Eisen som arbetar i Berlin anslöt sig till Patricia Shaughnessy utökades projektet, och nu är en rad andra europeiska städer med, som Wien, Düsseldorf, Frankfurt, Berlin och Warszawa.

Advokat Arthur Csatho, del­ägare på DLA Piper i Stockholm, tar hand om studenterna när de kommer till advokatbyrån.

– Min kollega Miljana Bigović är biträdande jurist på byrån och arbetar också med tävlingarna tillsammans med Patricia Shaughnessy. Hon kontaktade oss, och vi bestämde oss direkt för att ställa upp, berättar Arthur Csatho.

Nätverket lyckades få tag på några av juridikstudenterna i Ukraina.

– I dag är det sammanlagt 52 ukrainska kvinnliga juriststudenter som deltar i programmet – männen får ju inte lämna landet. De är 13 här i Stockholm nu, och det kommer några till inom kort, säger Arthur Csatho.

Miljana Bigović är samordnare för alla de ukrainska studenterna i Sverige tillsammans med doktoranden Fabricio Fortese på Stockholms universitet. Studenterna är placerade på praktik på ett tiotal advokatbyråer i Stockholm.

– På DLA Piper har vi två studenter. De var de första som kom till Sverige. Jag har förstått att alla de unga juriststudenterna som är i Stockholm tycker att praktiken är ett bra alternativ för dem under omständigheterna, säger Arthur Csatho.

De två studenterna på DLA Piper, Bohdana Sokoljuk och Tetiana Osypenko, tycker att praktiken är givande.

– Vi har fått en rad intressanta arbetsuppgifter, som mestadels avser rättsutredningar inom den kommersiella skiljemannarättens område, säger de.

Arthur Csatho är imponerad av studenternas kunskaper i engelska och juridik. Han menar att byrån har god nytta av praktikanterna.

– Merparten av studenterna går på en internationellt orienterad juristutbildning i Kiev, där undervisning och undervisningsmaterial delvis är på engelska. De flesta har också varit med i de internationella skiljedomstävlingarna, där de skriver inlagor och pläderar på engelska. Erfarenhet från tävlingarna utgör en bra bas att stå på för de deltagande studenterna och deras praktik i Sverige. Det visar också på deras intresse för att arbeta i internationella sammanhang, säger han.

– Vi är glada att vi har praktikplatser i en så stödjande yrkesmiljö och att vi får ovärderliga insikter från toppadvokater, säger Bohdana Sokoljuk och Tetiana Osypenko.

Projektet försöker också skapa aktiviteter för studenterna utanför advokatbyråns ram.

– Vi har ordnat så att de har besökt Stockholms Handelskammares skiljedomsinstitut, SCC, och i början av maj gjorde vi studiebesök på Advokatsamfundets kansli. Inplanerat är också ett studiebesök på Stockholms tingsrätt. Med studiebesöken försöker vi få praktikanterna att lära sig mer om Sverige och det svenska rättssystemet, säger Arthur Csatho.

Studenterna kan få delta i undervisning på Stockholms universitet, och många av dem deltar i distansundervisning från Ukraina digitalt.

– Universitetet i Kiev försöker hålla igång undervisningen. De har till och med någon form av tentor, säger Arthur Csatho.

Bohdana Sokoljuk och Tetiana Osypenko berättar:

– Vi fortsätter med våra universitetsstudier online. Våra föreläsare tar hänsyn till varje enskild students särskilda omständigheter och gör så mycket som möjligt för att förse oss med högkvalitativ utbildning. Vi uppskattar också högt möjligheten att följa kursen om internationella kommersiella skilje­förfaranden vid Stockholms universitet och att sedan tillämpa våra teoretiska kunskaper i praktiken.

Arthur Csatho förklarar att sociala och psykologiska aspekter också har betydelse i projektet.

– Det är inte lätt för de unga studenterna – våra två praktikanter är 19 och 20 år – att plötsligt hamna i Sverige efter allt som har hänt. Det är naturligtvis en utmaning. Tanken med praktiken är att det kan vara bra för studenterna att ha ett sammanhang när man är här, att ha ett ställe att gå till, att göra lite nytta, lära sig nya saker och skingra tankarna på det som händer hemma, säger Arthur Csatho.

Advokatbyråerna i Stockholm ordnar sociala aktiviteter och har digitalt fika med praktikanterna varje vecka – det har spritt sig, så att alla de 53 praktikanterna över Europa också är inbjudna och sitter med.

– Vi har talat med de andra byråerna om att helgerna kan vara jobbiga, så vi har ordnat sightseeing och andra turistaktiga saker i Stockholm. Vi kommer att ha lunch för praktikanterna, och de får delta i alla sociala aktiviteter byrån har, säger Arthur Csatho.

Magnus Andersson
Annons
Annons
Annons