search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Ta plats i den rättspolitiska debatten

Advokatsamfundets styrelse har nyligen avslutat ett tvådagars strategimöte där fokus var framtidsfrågor.

Agendan för dagarna var ambitiös, många av frågorna behöver vi återkomma till och fortsätta att diskutera. Vi måste också försäkra oss om att vi går i takt med tiden och att vi beaktar ledamöternas förväntningar och önskemål. Det arbetet kommer på olika sätt att fortsätta.

Dagarna inleddes med en genomgång av vad Advokatsamfundet har gjort och vad vi gör med anledning av den ryska invasionen av, och kriget i, Ukraina. På Advokatsamfundets hemsida har vi samlat information om Advokatsamfundets arbete i dessa frågor.

Allvaret i det säkerhetspolitiska läget överskuggar förstås det mesta i dag, men det är med glädje och stolthet vi ser hur många advokater och advokatbyråer gör allt de kan för att hjälpa till. Var och en på sitt sätt och efter sin förmåga, om det så är ideell rådgivning i asylfrågor eller praktikplatser för ukrainska jurister. Ett stort tack till alla er advokater som bidrar.

Vi har från enskilda ledamöter fått önskemål om att ordna egna manifestationer. Hittills har vi valt att hänvisa till dem som anordnas runt om i vårt land. I Stockholm är måndagsrörelsen i gång. Varje måndag klockan 12 anordnas en manifestation mot den ryska invasionen. Rörelsen är opolitisk och alla är välkomna. Jag tillhör dem som går dit varje måndag jag har möjlighet och har haft förmånen att lyssna på gripande anföranden av bland andra den ukrainska ambassadören och företrädare för olika ukrainska hjälporganisationer som nu finns etablerade i Sverige.

Många av oss som nu deltar fanns också på plats när vi manifesterade vårt stöd för de baltiska ländernas självständighet. I flera år, varje måndag klockan 12, samlades demokratikämpar på Norrmalmstorg. Nu står vi där igen, denna gång för att manifestera mot Rysslands invasion av Ukraina och för det ukrainska folket.

Liknande manifestationer ordnas runt om i vårt land. Förutom i Stockholm arrangeras möten på måndagar klockan 12 i bland annat Helsingborg, Västerås, Linköping, Malmö och Östersund. Delta gärna och markera genom ert deltagande att Sveriges advokater står bakom det ukrainska folket och våra ukrainska kollegor.

Under mötet ägnade vi också mycket tid åt att diskutera frågan om förtroende för advokater. Det är en högst aktuell och prioriterad fråga för styrelsen. Vi är förstås ytterst medvetna om att det pågår ett ifrågasättande av advokater från många håll. Inte minst har kritiken sin grund i de så kallade ”gangsteradvokaternas” uppmärksammade ageranden. I de av medierna uppmärksammade fallen har också ifrågasättandet varit berättigat. Arbetet med att komma till rätta med detta, insatser på olika sätt mot advokater som agerar oetiskt, kommer med kraft att fortsätta.

Men vi måste också se framåt och tänka större. Det är viktigt att vi alla deltar i debatten om varför oberoende advokater är nödvändiga, inte minst för våra klienter. Advokater, orädda och stolta, är essentiella för vår demokratiska rättsstat. Vi måste också ständigt hålla rättssäkerhetsdebatten levande. Behovet av detta kommer att bli än mer tydligt ju mer intensitet vi noterar i valrörelsen.

Efter de säkerhetspolitiska frågorna är brott och straff den fråga som väljarna anser vara högst prioriterad. Vi ser mer och mer populistiska utspel från samtliga partier och vi advokater har en viktig roll att fylla. Ingen annan kommer att ta den rollen och någon måste göra det. Denna någon är vi. Advokatsamfundets rättsstatliga program kan tjäna som stöd i dessa viktiga frågor. Jag hoppas att vi gemensamt kan ta plats i den rättspolitiska debatten, vi advokater behövs där.

Eva-Maj Mühlenbock
Ordförande i Sveriges advokatsamfund

Annons
Annons