search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Strategiska frågor på agendan

Framtidsfrågor och juridisk hjälp till Ukrainaflyktingar var två av ämnena som diskuterades när Advokatsamfundets styrelse samlades för ett tvådagarsmöte i internatform.

Den 21–22 april möttes Advokatsamfundets styrelse på internat i Bro nordväst om Stockholm för att diskutera strategier för framtiden för samfundets del.

På agendan stod Advokatsamfundets humanitära arbete med anledning av den ryska invasionen av Ukraina. Dels togs Advokathjälpen upp – ett initiativ som syftar till att ge flyktingar från Ukraina juridisk hjälp utan kostnad, samt de medel som skickats till hjälporganisationer. Dels diskuterades vilket arbete Advokatsamfundet bör bedriva på sikt, bland annat med inriktning på humanitär hjälp och arbetet för att värna rättsstatliga principer.

Advokatsamfundet har tidigare tagit fram ett rättsstatligt program som adresserar principiella inställningar i frågor som samfundet bedömer som grundläggande i en demokratisk rättsstat. Programmet följdes upp under styrelseinternatet och frågor kring hur väl det nått ut till ledamöterna ställdes och vad mer som kan göras kring kommunikationen, liksom hur det rättsstatliga programmet bäst implementeras i advokaternas dagliga arbete.

Fler punkter på dagordningen var exempelvis hur samfundet bör engagera sig i miljö-, klimat- och hållbarhetsfrågor så att de blir relevanta för advokaterna, liksom hur Advokatsamfundet bättre kan tydliggöra och slå vakt om advokatrollen och de advokatetiska kärnvärdena.

Annons
Annons
Annons