search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyhetsreportage

Så stöder Baker McKenzie kollegerna i Kiev

Internationella advokatfirman Baker Mc­Kenzie stöder sina ukrainska medarbetare med både ekonomisk, administrativ och praktisk hjälp.

Baker McKenzie var 1992 den första globala advokatfirma som etablerade ett kontor i Ukraina. Byrån har över 110 anställda i landet. Vid den ryska invasionen av Ukraina den 24 februari stängde Baker McKenzie sitt Kievkontor, och kontorets verksamhet sköts nu på distans.

Victoria Halliday är Baker McKenzies globala kommunikationschef.

– Vår första och viktigaste prioritet är våra anställdas säkerhet, och vi gör allt som är möjligt för att stödja våra kolleger i Ukraina och alla kolleger med familj i landet. De kolleger som önskar fortsätta arbeta gör det antingen på distans eller på något annat av våra kontor i Europa. Såvitt vi vet är alla våra anställda välbehållna, säger hon.

Baker McKenzie har vidtagit åtgärder av flera slag för att hjälpa kolleger i Ukraina och för att försöka lindra nödläget som de upplever. Byrån upprätthåller daglig kontakt med alla de ukrainska kollegerna och använder kriskommunikationsplattformen Everbridge som hjälpmedel för att skydda sina anställda. Plattformen arbetar med flera kanaler och skickar meddelanden till en person via telefon, SMS och e-post vid nödlägen tills den registrerar att meddelandet är läst. Även om Baker McKenzies anställda hittills har varit välbehållna, är deras situation riskabel.

– Med de medarbetare som är oförmögna att lämna Ukraina, eller har valt att inte göra det, står vi i regelbunden kontakt och ser till att de har allt de behöver för att sörja för välbefinnande och trygghet åt dem själva och deras familjer. Lokala, regionala och globala ledare har hållit regelbundna möten med våra kolleger för att säkerställa att de hålls informerade om vad vi gör som advokatfirma och ge dem en plattform där de kan dela sina bekymmer och behov, väcka frågor och så vidare, säger Victoria Halliday.

Där det är görligt att omlokalisera kolleger till kontor utanför Ukraina, har Baker McKenzie gjort det med dem som har valt att lämna landet och som vill fortsätta arbeta.

– Vi har nu ett antal kolleger som arbetar på kontoren i exempelvis Warszawa, Prag, Istanbul, London, Budapest, Berlin och Bryssel, säger Victoria Halliday.

I stödet till kollegerna i Ukraina och alla kolleger med familj i Ukraina ingår att sörja för logi, resor och ekonomiskt stöd – vad som än krävs för att föra medarbetarna i säkerhet och hålla dem trygga. Medarbetare som har kunnat lämna Ukraina får både finansiell och administrativ hjälp av Baker McKenzie.

– Vi ser till att kolleger, och deras familjer, som har valt att lämna landet och som är berättigade att göra det får ekonomiskt stöd av advokatbyrån, när det gäller resa och logi. Vi har också hjälpt till med visumansökningar och med prövningsprocessen, säger Victoria Halliday.

Europeiska kolleger i de länder byråns medarbetare väljer att omlokalisera till ger också stöd genom att hjälpa de ukrainska kollegerna att få tillgång till barnomsorg, skolor och vård.

– Baker & McKenzie står tillsammans med våra anställda i Ukraina och hela ukrainska nationen emot den spridda förödelsen och den växande humanitära krisen som den ryska invasionen har orsakat. Det ukrainska folket, och alla folk, har en oförytterlig rätt till en framtid fri från krig, förklarar Victoria Halliday.

Annons
Annons
Annons