search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2022 om inte annat anges.

Affärsjuridiska uppsatser (Iustus. 320 s. Vingestipendiet 2021)

Berg, Peter: Fastigheter : en praktisk vägledning om redovisning och beskattning (2. uppl. Norstedts Juridik. 308 s.)

Bokelund Svensson, Ulf: Moms : praktisk handbok i mervärdesskatt (20. uppl. Björn Lundén. 860 s.)

Broneus, Sandra: Marknadsinformation och marknadsmissbruk / Sandra Broneus, Daniel Stattin (Norstedts Juridik. 274 s.)

Bärgman, Ove: Förundersökning i brottmål : en handbok om rättegångsbalkens 20–23 kapitel och annan lagstiftning, särskilt förundersökningskungörelsen och lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare / Ove Bärgman ; under medverkan av Gösta Westerlund (7. uppl. Bruun. 331 s.)

Elholm, Thomas: Kommenteret straffelov. Speciel del : lovbekendtgørelse nr. 1851 af 20. september 2021 af Straffeloven af 15. april 1930 med senere ændringer kap. 12–29 (§§ 98–306) / Thomas Elholm, Lasse Lund Madsen, Hanne Rahæk og Jens Røn (12. udg. København : Jurist- og Økonomforbundet. 891 s.)

Englund Hjalmarsson, Helena: Juristens skrivhandbok / Helena Englund Hjalmarsson, Anki Mattson (3. uppl. Jure. 121 s.)

Equality / volume editor Laura Carlson; general editor Lydia Lundstedt (Stockholm Institute for Scandinavian Law. 492 s. Scandinavian studies in law ; 68)

Håstad, Torgny: Köprätt : och annan kontraktsrätt (7. omarb. uppl. Iustus. 429 s.)

IFRS-volymen 2022 (FAR. 1083 s.)

Kellgren, Jan: Normativt uppdrag : om rättskunnigas normativa ställningstaganden, särskilt utanför rättstillämpningen (Jure. 82 s.)

Law and sustainable development : Swedish perspectives / editors: Eleonor Kristoffersson & Mais Quandeel (Iustus. 241 s.)

Radetzki, Marcus: Skadeståndsrätt och skadeståndsbedömning (Norstedts Juridik. 214 s.)

Rättshistoria i rättsvetenskaplig forskning : urval av uppsatser från 2019 års doktorandkurs i Uppsala / Bruno Debaenst, Rawaz Shanagar, red. (Institutet för rättshistorisk forskning. 290 s. Rättshistoriska skrifter. Serien 3 ; 11)

Sallander, Ann-Sophie: Säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods : en nyckel till ökad säkerhet / Ann-Sophie Sellander, Urban Nuldén (Jure. 250 s.)

Schaumburg-Müller, Peer: Kreditretten / Peer Schaumburg-Müller, Erik Werlauff (7. udg. København : Karnov Group, 2021. 479 s.)

Stockholm Centre for Commercial Law årsbok. 13 / redaktörer: Sara Göthlin, Tove Lindgren och Mårten Schultz (Stockholm Centre for Commercial Law. 673 s. Centrets skriftserie ; 40)

Walin, Gösta: Panträtt / Gösta Walin, Göran Millqvist, Annina H. Persson (4. uppl. Norstedts Juridik. 417 s. Institutet för rättsvetenskaplig forskning ; 141

Vägledning till god styrelsesed (4. uppl. Styrelseakademien, 2021. 85 s.)

Zetterström, Stefan: Sakrättens fyra huvudfall (6. uppl. Iustus. 199 s.)

Annons
Annons
Annons