search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

”Jag får möjligheten att hjälpa människor varje dag”

Elin Andersson, Advokatfirman Backman & Bergström i Arboga, blev advokat den 21 april.

Varför är det viktigt för dig som juridisk rådgivare att vara advokat?

– Det är viktigt dels då advokattiteln öppnar upp för mig att åta mig nya uppdrag, dels då det innebär en kvalitetsstämpel för mina klienter. De kan förlita sig på att jag följer de advokatetiska reglerna som i många avseenden utgör en trygghet för dem. De får ett ombud vars främsta plikt är att visa dem trohet och lojalitet inom ramen för gällande rätt och god advokatsed.

Vad är det roligaste med ­advokatyrket?

– Det roligaste med advokatyrket är det som motiverade mig till att arbeta mot en karriär inom juridiken. Jag får möjligheten att hjälpa människor varje dag. Jag har upplevt att man i många ärenden med enkla medel kan hjälpa människor i svåra livssituationer.

Vilket juridiskt område är mest givande?

– Det är främst i familjerätten, socialrätten och brottmålen jag upplever att min roll, tillgänglighet och mitt bemötande är av särskild vikt för klienterna. Det är i dessa ärenden som jag känner att jag kan hjälpa klienterna med att få en bättre förståelse för den pågående processen. I mina andra ärenden är naturligtvis mitt agerande detsamma i relation till klienterna, men till följd av skillnaden i ärendets natur blir klientrelationen annorlunda. I exempelvis tvistemål är det ett annat juridiskt arbetssätt. Därför kan jag anse att alla ärendetyper är givande på olika sätt, och jag anser att det finns en fördel att ha en viss variation i ärendetyper, då arbetet blir mer levande och utmanande.

Vad tycker du är det bästa med att vara verksam som advokat i Arboga?

– Det bästa, utöver att det är en trevlig stad med fina aktiviteter särskilt om sommaren, är den närhet som Arboga har till både klienter och domstolar. Det finns även en fördel med att vara den enda advokatfirman i staden, klienterna vet var vi finns och att de är välkomna att spontant komma in och diskutera sina juridiska frågeställningar.

Under studietiden var du engagerad i Medborgarjuristerna i Örebro. Vilken var din roll?

– Medborgarjuristerna är ett samarbete mellan juridiska föreningen vid Örebro universitet och Örebro kommun som ger kostnadsfri juridisk rådgivning till Örebros medborgare. Det var inom ramen för detta engagemang som jag först fick testa på rådgivningssituationer 2016 och där jag fick mina första erfarenheter av klientmöten och att förmedla juridisk information på ett pedagogiskt sätt. På ett sätt lades den första grunden för mitt arbete i dag under denna tid. I maj 2017 tog jag över som en av två projektledare.

Annons
Annons
Annons