search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Etik

Digitala kurser

Direktsända kurser, som streamas med ljud och bild till deltagarens dator, räknas sedan december 2020 som vanlig utbildning och kan därmed ingå i de obligatoriska 18 kurstimmarna per år.

För rena e-utbildningar, som användaren genomför via egen dator eller annan enhet, gäller att högst 6 av de årliga 18 timmarna som utgör kurskravet får vara e-utbildning. Som en kvalitetssäkring ska e-utbildning innehålla interaktiva inslag med kontrollfrågor. Se också Advokatsamfundets föreskrifter om e-utbildning från 2018.

 

Annons
Annons
Annons