search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyhetsreportage

De hjälper flyktingarna från Ukraina

På kort tid har Advokatsamfundet och advokater startat Advokathjälpen Ukraina på flera platser i Sverige. I satsningen erbjuds juridiskt stöd till flyktingarna på pro bono-basis.

Advokat Kajsa Torp är den 27 april på sitt första pass i Sundbyberg i en mindre kontorslokal, som tidigare rymt en advokatbyrå, intill Migrationsverkets lokaler på Sturegatan. Kajsa Torp har just avslutat ett samtal med en ukrainsk man, som hade olika frågor till henne. När hon fick veta att Advokathjälpen Ukraina sökte frivilliga tvekade hon inte att anmäla sitt intresse.

– För mig är det naturligt att bidra med vad jag kan i en sådan här situation, säger hon.

Sedan Kajsa Torp blev advokat för två år sedan har hon mest arbetat med brottmål. Innan dess har hon haft en hel del migrationsärenden. Hon tycker att initiativet till Advokathjälpen är utmärkt eftersom det underlättar för alla advokater som vill bidra med sin kunskap att kunna göra det.

Varför är det viktigt att advokater ställer upp?

– Som advokat arbetar jag med samhället. I bästa fall kan jag hjälpa utsatta människor. Då är det naturligt att bidra i en sådan här situation efter den kompetens och förmåga man har, säger Kajsa Torp.

Nära Migrationsverket

Advokaterna Jens Sjölund och Gustav Linderholm är samordnare i Stockholm för Advokathjälpen Ukraina. Sjölund berättar att Advokathjälpen har organiserats på lite olika sätt på de platser i Sverige där den finns. I Stockholm är rådgivningen koncentrerad geografiskt nära Migrationsverket.

– Vid flyktingkrisen 2015 fanns Advokatsamfundet på Stockholms central eftersom det var dit väldigt många asylsökande kom. Nu är det inte så. Då insåg vi att vid Migrationsverket blir det nog enklast, säger han.

Utanför kontoret står en stor gul banderoll med texten: ”Legal advice, free of charge, Advokathjälpen”. I fönstren är affischer uppsatta på ukrainska, ryska och svenska om gratis rådgivning.

Sjölund berättar att frågorna som advokaterna får är mycket varierande. Det kan handla om hur man registrerar sig eller vilken ersättning man kan få av Migrationsverket. Man kan också få hjälp med att flytta till vänner i andra delar av Sverige eller att dra tillbaka sin ansökan om registrering enligt massflyktsdirektivet för att i stället återvända till Ukraina eller något annat land.

– Det är inte alltid lätt att svara på alla frågor. Vi har inte några tolkar. Det är få advokater eller jurister som har kunskaper i ryska eller ukrainska. Själv använder jag Google translate, det finns en konversationsfunktion i appen.

5–10 besökare per pass

I Stockholm startades verksamheten första måndagen i april. Av de cirka 50 personer som har anmält sitt intresse för att vara med och ge råd har ett 20-tal advokater och jurister hittills tecknat sig för ett för- eller eftermiddagspass. Det är inte bara ukrainare utan även andra asylsökande som vill ha rådgivning. Normalt sett kommer det mellan fem och tio besökare per pass.

– Är man mer aktiv, ställer upp dörren och är ute på gatan utanför kontoret så kommer fler besökare, tillägger Jens Sjölund, som berättar att de flesta som söker hjälp är vuxna kvinnor och att de är vid förvånansvärt gott mod.

Varför är det viktigt att advokater vill arbeta pro bono?

– Vi har en god kapacitet att hjälpa till. Vi har en bra grundkunskap om hur samhället fungerar. Men också om vad som gäller i den här typen av situationer. Många advokater och jurister som är med har erfarenhet från flyktingkrisen 2015. Många av dem som har anmält sig arbetar också dagligdags mot Migrationsverket och vet vilka svårigheter det kan vara förknippat med. Och då tror jag att man ser en möjlighet att på något vis underlätta för dem som kommer hit och är i behov av stöd i den krissituation som kriget utgör.

Hyran för kontorslokalen bekostas av Advokatsamfundet.

– Det är vi väldigt tacksamma för. Utan det hade det inte varit möjligt att göra den här insatsen, säger Jens Sjölund.

Vid denna tidnings pressläggning är det inte klart hur länge satsningen kommer att pågå. Det är dock klart att den kommer att finnas under hela maj.

– Det känns som om projektet fortfarande är i sin linda. Det är för tidigt för att kunna utvärdera ordentligt. Det verkar som om det finns ett behov. Och det verkar ju inte heller som om konflikten i Ukraina avtar, säger Sjölund och tillägger:

– Om det finns fler advokater och jurister som vill hjälpa till så får de väldigt gärna höra av sig till mig eller Gustav Linderholm.

Tom Knutson
Annons
Annons