search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Avdelningsstyrelser 2022

De här styrelserna valde Advokatsamfundets lokal­avdelningar vid sina årsmöten.

Norra avdelningen

Ordförande

Fredrik Burvall

Vice ordförande, sekreterare, kassör

Andreas Victor

Ledamöter

Oskar Söderberg
Karoliina Ikonen Simu
Gunilla von Wachenfeldt
Ann Bergström

Suppleanter

Solveig Aspholm
Eva Olofsson
Ellen Källström

Mellersta avdelningen

Ordförande

Anders Wallin

Vice ordförande

Linda Nyström

Sekreterare

Cecilia Wallin

Ledamöter

Cecilia Wallin
Mari Kilman
Maria Stål Lindgren

Suppleanter

Erik Söderman (för Linda ­Nyström)
Ylva Lindahl Hennel (för Anders Wallin)
Camilla Karapetyan (för Maria Stål Lindgren)
David Lindberg (för Mari Kilman)
Vinita Qvist (för Cecilia Wallin)

Stockholmsavdelningen

Ordförande

Christel Rockström

Vice ordförande

Mikael Klang

Sekreterare

Emma Berglund Uväng

Ledamöter

Jenny Grundén
Anette Hansson Ahl
Jennica Paulette
Caroline Elander Knip
Johan Lindgren

Suppleanter

Karl Harling
Annika Nisser
Niklas Berntorp

Östra avdelningen

Ordförande

David Sommestad

Vice ordförande

Anna von Knorring

Sekreterare, klubbmästare

Karin Carlsson

Ledamöter

Emil Löfström
Henrik Snellman
Idah Fjärdhammar

Suppleanter

Johannes Gehlin
Malin Carlsson
Gustav Moleklint

Västra avdelningen

Ordförande

Malin Wassén

Vice ordförande

Martin Wahlin

Sekreterare

Björn Goldman

Klubbmästare

Helena Svärd

Ledamöter

Poly Jensell
Roger Wier
Martin Vildhede
Sofia Hansson
Helena Svärd
Fredrik Kron

Suppleanter

Jonas Lindblad
Hanna Spets
Pernilla Johnsson Gert

Södra avdelningen

Ordförande

Fredrik Sandgren

Vice ordförande

Hanna Magnusson

Sekreterare

Viviénne Dahlstrand

Utbildningsansvarig

Hanna Magnusson

Ledamöter

Lina Bergqvist
Linda Lundin
Aron Skogman
Mats Nilsson
Cecilia Wachtmeister

Suppleanter

Liselott Bentzel
Jan-Åke Fält
Karin Schånberg
Mikael Wärnsby
Henrik Månsson

Utlandsavdelningen

Ordförande

Jonas Nordgren

Vice ordförande

Astrid Trolle Adams

Sekreterare

Åsa Bittel

Ledamöter

Karl Woschnagg
George Chr. Pelaghias
Anne-Cécile Hansson Lecoanet
Emelie Svensson
Pernilla Dahlrot-Cabouillet

Annons
Annons
Annons