search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Avdelningarnas årsmöten

Efter digitala pandemiår höll de flesta avdelningar fysiska årsmöten 2022. Men Norra och Mellersta avdelningarna höll videomöten och Södra avdelningen ett hybridmöte.

Över 40 advokater och biträdande jurister deltog i Östra avdelningens årsmöte i Linköping. Professor Erik Nerep föreläste på temat ”Aktiebolagsrättsliga fallgropar – civil- och straffrättsligt”.

Stockholmsavdelningens årsmöte hölls på Operaterrassen med cirka 100 deltagare. För underhållningen vid middagen stod Lars-Peter Loeld med Mind Games.

Södra avdelningen ordnade före sitt årsmöte en utbildningsdag på temat ”How to get the most of a mediation” med engelska advokaten Rebecca Attree.

Ett femtiotal advokater deltog på Utlandsavdelningens Utlandsdagar i Paris. Christian Brigerolle, Paris advokatsamfund, berättade om advokatyrket i Frankrike, följd av brottmålsadvokaten Jean Tamalet som beskrev målet om terrorattackerna i Paris 2015. Parissamfundets ordförande Julie Couturier och Sveriges advokatsamfunds generalsekreterare Mia Edwall Insulander höll var sitt anförande.

Advokat Anne-Cécile Hansson, även ledamot av Paris advokatsamfund, berättade om att göra affärer i Frankrike och beskrev kulturella skillnader. Advokat Sigvard Jarvin berättade om avdelningens bildande i Paris 1987. Kommendör Lars Wedin talade om maritim ekonomi, miljö och säkerhet, och Per Naroskin, psykoterapeut och standupkomiker, avslutade utbildningspasset. Galamiddagen på Automobile Club de France inleddes med ett anförande av Sveriges ambassadör Håkan Åkesson.

Västra avdelningen höll sitt årsmöte på Knistads herrgård utanför Skövde. Mötet kombinerades med ett utbildningspaket om advokaters
ansvar, försäkringar och disciplinnämndens arbete.

Läs mer på avdelningarnas sidor på advokatsamfundet.se.

Annons
Annons
Annons