search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Världens advokater mobiliserar för Ukraina

När Ryssland gick in i Ukraina den 24 februari reagerade advokatorganisationer och advokatbyråer med fördömanden och stöd till Ukrainas folk. Även det övriga rättssamhället har markerat mot den olagliga invasionen.

Redan samma dag som de ryska trupperna gick in i Ukraina publicerade den internationella advokatorganisationen International Bar Association (IBA), där Sveriges advokatsamfund ingår som medlem, ett fördömande av invasionen.

Dagen efter, den 25 februari, antog Rådet för de europeiska advokatsamfunden (CCBE) enhälligt ett skarpt uttalande.

I Sverige inledde Advokatsamfundet snabbt arbetet för att ge stöd till Ukraina. Advokatsamfundet donerade, tillsammans med flera större svenska affärsjuridiska advokatbyråer, betydande belopp till den humanitära hjälpen i Ukraina. Beloppen har betalats till Röda korset och UNHCR.

Den 4 mars publicerade Advokatsamfundet ett eget fördömande av invasionen på sin webbplats. I uttalandet, som tagits fram av styrelsen och generalsekreteraren, sägs bland annat att ”Sveriges advokatsamfund fördömer i starkast möjliga ordalag den ryska invasionen av Ukraina, innefattande attacken på dess medborgare och landets suveränitet”.

I kölvattnet av invasionen flyr män­niskor i miljontal från Ukraina. Förutom mat och husrum kommer många av dessa flyktingar också att behöva juridisk hjälp. Sveriges advokatsamfund arbetar nu med att bygga upp beredskapen för att ge juridisk rådgivning utan kostnad till dem som behöver, i projektet Advokathjälpen Ukraina. Ett stort antal advokater har redan anmält intresse för att medverka i projektet pro bono.

På debattplats i Svenska Dagbladet den 13 mars skrev Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander tillsammans med de övriga nordiska advokatsamfundens ledare under rubriken ”Invasionen av Ukraina måste prövas rättsligt”. I debattartikeln uppmanar samfunden till rättsliga åtgärder mot den ryska aggressionen, och pekade bland annat på den internationella brottmålsdomstolen, ICC, och den internationella domstolen, ICJ.

För att stödja advokater som ska tillämpa de rådande sanktionerna mot Ryssland har Advokatsamfundet sammanställt rekommendationer om möjligheten att biträda en person eller ett företag som omfattas av sanktioner (läs mer i artikeln ”Uppdrag för ryska klienter kräver noggranna bedömningar”).

Även företrädare för internationella domstolar har markerat mot det olagliga i Putins anfallskrig. Den 16 mars beordrade Internationella domstolen i Haag (ICJ) i ett interimistiskt beslut Ryssland att omedelbart avbryta sina militära operationer i Ukraina. Av domstolens 15 domare röstade alla utom den ryska och den kinesiska domaren för beslutet. ICJ är FN:s huvudorgan för juridiska bedömningar och domslut. ICJ:s beslut är bindande.

Läs mer om Advokatsamfundets arbete för Ukraina på webbplatsen advokatsamfundet.se/ukraina. Här finns också kontaktuppgifter till samordnare för Advokathjälpen Ukraina.

Fler internationella initiativ till stöd för Ukraina

Advokatbyrån Mannheimer Swartling meddelade den 2 mars på sin webbplats att byrån lagt ner verksamheten vid kontoret i Moskva, och att man arbetade för att lämna den ryska marknaden helt, dock med hänsyn till skandinaviska klienter och ryska medarbetare.

Flera svenska advokatbyråer har anslutit sig till projektet Safe Harbors 4 UA Students, som syftar till att erbjuda ukrainska juridikstudenter möjlighet att ersätta sin avbrutna utbildning med praktikplatser på advokatbyråer. Initiativet kommer från Patricia Shaughnessy, docent vid Stockholms universitet.

TIME DANOWSKY Advokatbyrå har donerat 50 000 kronor till Reportrar utan gränser för inköp av skottsäkra västar, hjälmar och annan skyddsutrustning till journalister i Ukraina. På sin webbplats skriver byrån: ”Som rådgivare till mediebranschen påminns vi ständigt om hur grundläggande den fria journalistiken är för våra demokratiska samhällen. Och sällan har den varit viktigare än nu.”

Norsk-svenska advokatbyrån Schjødt har öppnat kostnadsfri juridisk rådgivning per telefon för ukrainska flyktingar i både Sverige och Norge.

I New York har mer än 750 advokater deltagit i en specialutbildning för att hjälpa ukrainska flyktingar att söka de särskilda tillfälliga uppehållstillstånd för krigs- och katastrofflyktingar som utlovats av president Biden. Bakom satsningen står delstaten New Yorks advokatsamfund.

Ukrainas advokatsamfund (en av två nationella advokatorganisationer i Ukraina) har skapat en speciell webbplats om situationen i Ukraina, och hur man kan stödja landet. Ukrainas advokatsamfund kräver bland annat att luftrummet över Ukraina ska stängas. Läs mer på 2022.uba.ua/en/.

Annons
Annons