search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Tysk advokatbyrå med svenska rötter firar fem år

Advokatbyrån kallan i Tyskland har specialiserat sig på tysk–nordisk affärsjuridik. Nu har byrån firat femårsjubileum.

I november 2016 bildade medarbetarna från Mannheimer Swartlings kontor i Tyskland en ny affärsjuridisk byrå: kallan Rechtsanwaltsgesellschaft mbH. Byrån är särskilt inriktad på affärsförbindelser mellan Tyskland och Norden och har kontor i Berlin och Frankfurt am Main. Byrånamnet härleds från det svenska ordet ”källan”.

Tyskland är sedan länge Sveriges största handelspartner. Många av kallans 17 jurister har arbetat i Skandinavien och talar något nordiskt språk. Christina Griebeler, delägare på kallans Frankfurtkontor, är både tysk och svensk advokat.

– Särskilt efter brexit är Tyskland nummer 1 för Sverige när det gäller samarbete i EU – ekonomiskt, men också politiskt, säger Christina Griebeler. Svenska företag har gott rykte i Tyskland.

Men Christina Griebeler påpekar att även om det finns stor potential på den tyska marknaden och Tysklands affärsklimat är relativt likt det svenska, finns det tydliga skillnader. Konkurrensen är hård och fallgroparna många, och det finns kulturskillnader som är viktiga att förstå.

– Tyskar lägger till exempel större vikt vid detaljerade redovisningar av siffror och certifieringar. Om du vill sälja en teknisk lösning, är det bättre att satsa på tydliga diagram än vackra fotografier i din presentation, säger Christina Griebeler.

Kallan engagerar sig också för återväxten av tyska jurister med intresse för nordisk rätt.

– Juridikstudenter är våra framtida kolleger. Varje år ger vi stipendium till en juridikstuderande vid ett tyskt universitet, som tillbringar en termin eller ett studieår i Sverige, Danmark, Finland eller Norge, säger Christina Griebeler.

Finanscentret Frankfurt har påverkats av Storbritanniens utträde ur EU 2020.

– Omkring 40 finansinstitut har etablerat sig i Frankfurt eller stärkt sin närvaro genom att flytta verksamheten till Frankfurt efter Brexit. Det har skapats arbetstillfällen, men någon större inflyttning finns inte ännu, säger Christina Griebeler.

Annons
Annons
Annons