search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Utredare vill ha tvåstegsprövning vid LVU-vård

Barn som vårdas enligt LVU ska få stanna kvar i ett familjehem eller annat boende där det vårdas, även om förutsättningar för vård enligt LVU inte finns längre, enligt ett utredningsförslag.

Bakom förslaget står hovrättspresidenten Anders Hagsgård, som på uppdrag av socialutskottet lagt fram förslag om hur barnets bästa kan göras till ett självständigt rekvisit vid prövningen av om LVU-vården ska upphöra. Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander har medverkat i utredningen som expert.

Anders Hagsgårds förslag innebär en tvåstegsprövning för att avgöra om vård av ett barn ska upphöra. Det första steget berör frågan om förutsättningarna för vård enligt 2 eller 3 § LVU fortfarande är uppfyllda. Det andra steget innebär en prövning om det finns en risk för att ett barns hälsa eller utveckling allvarligt skadas genom att vården upphör. Vid den bedömningen ska vad som bedöms vara bäst för barnet vara avgörande.

Resultatet av tvåstegsprövningen blir att ett barn kan fortsätta att vårdas med stöd av LVU även om förutsättningar för vård enligt 2 eller 3 § LVU inte längre finns.

Redan för ett år sedan lämnade regeringens utredare förslag till förändringar av LVU. Socialutskottet ansåg dock att förslagen brast i barnperspektivet och tillsatte en egen utredare.

Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU

Annons
Annons