search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Lockande att komma närmare juridiken igen

Karin Attorps, DLA Piper, blev advokat för andra gången den 24 mars och samtidigt delägare i byrån.

Du har gått från advokatbyrå till revisionsbyrå och tillbaka igen. Varför återvänder du?
– Jag fick frågan om att ansluta till skattegruppen på DLA Piper Sweden och lockades av firmans tillväxtfas och kombinationen affärsjuridisk byrå med tydlig internationell närvaro. Jag lockades också av att komma närmare juridiken igen.

Du arbetar med skatterådgivning. Vad är det roligaste med detta arbetsområde?
– Att det är aktuellt, föränderligt och ständigt av stor betydelse. Nästan varje uppdrag eller transaktion har en skatterättslig vinkel.

Vad är det svåraste med skatte­rätten?
– Att det ofta finns tolkningsutrymme hur ett förfarande eller en transaktion ska bedömas skatterättsligt men svaret blir binärt, skatt eller inte. Klienten eller kollegan vill ha ett kort svar men det kan rymmas ett isberg under. Vi som jobbar med skattefrågor kan därför uppfattas som omständliga. Ofta kan det ”rätta” svaret komma flera år i efterhand, efter att justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen tagit ställning, kanske med en rösts övervikt. En tidigare kollega har ett ordspråk: ”Om Regeringsrätten (numera HFD) säger att jorden är platt, gäller det att inte stå för nära kanten.”

Vilken nytta har du av arbetet på revisionsbyrå nu när du återvänder?
– Jag tror att olika synsätt, perspektiv och erfarenheter alltid berikar. Att inse att såsom man ”alltid har gjort” inte behöver vara det enda, eller det bästa sättet. Framåtandan att försöka förutse och möta kundernas behov och att strukturerat arbeta för att vara relevant som rådgivare. Jag tar också med mig erfarenheten att ha jobbat i en global organisation och det perspektiv det ger på kultur, sättet att arbeta och driva verksamhet. Lite mer framåtlutat förhållningssätt till den affärsmässiga sidan av advokatverksamheten.

Annons
Annons