search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Louis De Geers politiska tänkande känns fortfarande aktuellt

Under 17 år som statsminister ledde Louis De Geer en rad reformer som förvandlade och moderniserade Sverige. Advokat Steen De Geer har skrivit en biografi om sin farfars farfar: ”Louis De Geer – Sveriges förste feministiske statsminister?”

Louis De Geer var i grunden jurist och domare. Hade du nytta av din advokatbakgrund när du skrev boken?
– Jag har haft god nytta av min bakgrund som advokat när jag skrev. Under merparten av sin tid som politiker var Louis De Geer justitiestatsminister och därmed ansvarig för de centrala rättsreformer som drevs igenom. Det har underlättat förståelsen av hur han tänkt i sitt reformarbete. Jag tycker att jag även haft nytta av min verksamhet som juridisk konsult för Vänsterpartiets riksdagsgrupp under många år.

Louis De Geer genomdrev en rad politiska reformer. Vilken av hans insatser framstår för dig som den viktigaste?
– Det är tveklöst avskaffandet av ståndsriksdagen och dess ersättande med en tvåkammarriksdag som var den viktigaste samhällsförändring han lyckades genomföra. Den kände franske ekonomen Thomas Piketty skriver i sin senaste bok, Kapitalet och ideologin, att ståndsriksdagens avskaffande var det som i Sverige närmast motsvarade franska revolutionen. Bokens undertitel är ”Sveriges förste feministiske statsminister?”.

Är det riktigt att beteckna Louis De Geer som feminist utifrån dåtidens, eller nutidens, kriterier?
– Jag har medvetet satt ett frågetecken efter bokens titel. Läsaren får ge svaret. Men Louis De Geers inställning till kvinnans ställning i samhället måste bedömas efter den tid då han verkade.

Har något överraskat dig när du har gått igenom Louis De Geers skrifter?
– Det som jag funnit frapperande är hur hans politiska tänkande fortfarande känns aktuellt i vår tid. Jag tänker till exempel på hans sista insats på ålderns höst då han i en artikel i Stockholms Dagblad passionerat argumenterade för en fredlig lösning av unionskonflikten med Norge. Om Putin läst och tillägnat sig den analys av vad ett krig mellan broderfolken skulle innebära, då hade han avstått från invasionen av Ukraina.

Känner du igen något i Louis De Geers tankebanor och tillvägagångssätt hos dig själv?
– Jag känner faktiskt igen en hel del hos Louis De Geer i hur jag själv tänker i politiska frågor. Till exempel att vi båda känt det som omöjligt att underordna sig en viss partilinje och att kompromisser är nödvändiga i politiken, men att kompassriktningen måste stå kvar.

Annons
Annons