search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2022 om inte annat anges.

Adlercreutz, Axel: Avtal : lärobok i allmän avtalsrätt / Axel Adlercreutz, Bernard Johann Mulder (15. uppl. Norstedts Juridik, 2021. 163 s.)

AMA AF 21 : administrativa föreskrifter med råd och anvisningar för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader (Svensk ­byggtjänst, 2021. 159 s.)

Barnkonventionen och skolan / redaktörer: Victoria Enkvist, Sverker Scheutz (Iustus, 2021. 233 s. Institutet för utbildningsrätt ; 6)

Berlips Persson, Merit: Företagsnamnet som varukännetecken : en rättsvetenskaplig studie av det korsvisa skyddet (Juridiska institutionen, Stockholms universitet. 298 s. Diss. Stockholms universitet, 2022)

Dahlquist, Joel: The use of commercial arbitration rules in investment treaty disputes : domestic courts, ­commercial arbitration institutions and tribunal jurisdiction (Leiden : Brill Nijhoff, 2021. 333 s. International litigation in practice ; 11)

Eriksson, Asbjörn: Praktisk beskattningsrätt : lärobok i inkomstbeskattning 2022 / Asbjörn Eriksson, Christina Gyland, Olof Jakobsson (29. uppl. Studentlitteratur. 594 s.)

Falkanger, Thor: Tingsrett / Thor Falkanger og Aage Thor Falkanger (9. utg. Oslo : Universitetsforl. 977 s.)

Johansson, Svante: Svensk associationsrätt i huvuddrag (13. uppl. Norstedts Juridik.
469 s. Institutet för rättsvetenskaplig forskning ; 80)

Johansson, Svante O.: Valrätt : en introduktion till den rättsliga regleringen av de allmänna valen (2. uppl. Jure. 248 s.)

Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. 2021/22 (26. uppl. Norstedts Juridik. 2021. 3 vol. + reg.)

Kommunallagen: med kommentarer och praxis / Lena Dalman et al. (6. uppl. Adda kompetens, 2021. 601 s.)

Lambertz, Göran: När sanningen inte räcker (Ekström & Garay, 2021. 330 s.)

Lundgren, Lars: Nya sociallagarna : med kommentarer i lydelsen den 1 januari 2022 / Lars Lundgren, Per-Anders Sunesson (35. uppl. Norstedts Juridik. 686 s.)

Meholli, Berat: Socialtjänsten och GDPR : arbetsmetod och praktisk vägledning / Berat Meholli, Jessica Engde (Norstedts Juridik. 177 s.)

Melin, Magnus: Fastighets­mäklarlagen : en kommentar (5. uppl. Norstedts Juridik.
412 s. Gula biblioteket)

Reichel, Jane: Europeisk förvaltningsrätt i Sverige / Jane Reichel och Henrik Wenander (Norstedts Juridik, 2021. 280 s.)

Rejmer, Annika: Juridisk metodbok : för socialarbetare och andra offentliganställda / Annika Rejmer, Stefan Zetterström, Sverker Scheutz, Therése Fridström Montoya (3. uppl. Norstedts Juridik. 180 s.)

Teleman, Örjan: Bodelning : enligt äktenskapsbalken (7. uppl. Norstedts Juridik. 448 s.)

Törnqvist, Tomas: Familjerättsliga frågor inom socialtjänsten : en översikt över bestämmelser, ärenden och handläggning (2. uppl. Norstedts Juridik. 163 s.)

Westerlund, Gösta: Straffprocessuella tvångsmedel : en studie av rättegångsbalkens 24 till
28 kapitel och annan lagstiftning (7. uppl. Bruun Juridik. 260 s.)

Westman, Per: Lagen om framtidsfullmakter : en kommentar m.m. (Norstedts Juridik, 2021. 278 s.)

Ågren, Jack: Brott och straff : en grundbok i straffrätt (2. uppl. Norstedts Juridik, 2021. 132 s.)

Annons
Annons