search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

”Livet har förändrats drastiskt”

Jaroslav Petrov är advokat inriktad på energiprojekt och tvistlösning och delägare i den ukrainska advokatbyrån Asters. Normalt är han verksam i huvudstaden Kiev, men just nu befinner han sig i Lviv vid polska gränsen. Hans familj har lämnat Ukraina och tagit sig in i EU.

Hur har ditt liv förändrats sedan Rysslands invasion den 24 februari?
– Livet har förändrats drastiskt, såsom för alla ukrainare. Fram till den 24 februari kunde vi inte tro att vi stod inför ett fullskaligt krig. Vi hade fel! Den 24 februari vaknade jag upp strax efter klockan fem av explosioner nära Kiev. Jag var tvungen att lämna staden inom tre timmar från krigsstarten. Det tog flera dagar att ta sig till Lviv. Jag och min bror har nu evakuerat våra familjer till EU.

Hur ser livet ut i Lviv?
– Här känner vi oss relativt säkra. Vänner i Lviv erbjöd oss att bo i en lägenhet som hyrts ut till polska studenter. De lämnade lägenheten direkt efter de första explosionerna, med gott om mat och övriga tillhörigheter kvar. Det kvarlämnade har varit till stor nytta för oss. Nu bor här tio personer med olika bakgrund. Vi är ett utmärkt team! Alla gör sitt bästa för att stödja den ukrainska armén och de flyktingar som kommer.

Kan du och dina kolleger utföra något av ert arbete som advokater?
– Kontoret är stängt och de flesta medarbetarna har lämna Kiev för säkrare platser i västra Ukraina eller EU. Den första krigsveckan avbröts vårt arbete, men sedan har vi arbetat på som vanligt. De flesta av våra advokater har vant sig vid att arbeta på distans under coronapandemin. Jag själv har arbetat hem­ifrån under de senaste två åren. Den erfarenheten är till hjälp nu.

Hur har invasionen påverkat affärslivet och rättssystemet i Ukraina?
– Uppdragen blir färre, eftersom många projekt pausas. Jag är inriktad på energiprojekt, och vi har bland annat uppdrag kopplade till anläggandet av ett stort antal vindkraftverk. Där åberopar nu många force majeure, vilket leder till arbete för oss. Sedan uppkommer många rättsliga frågor kring anställda som mobiliseras. På andra områden än mitt eget märker vi att det kommer nya uppdrag på försäkringsområdet. En av våra klienter har bett oss om hjälp med att hitta advokater i Tyskland som kan bistå med omflyttning av anställda från Ukraina till Tyskland.

Du har studerat det välrenommerade magisterprogrammet i internationell skiljedomsrätt vid Stockholms universitet. Vad har du för relation till Stockholm och Sverige?
– Utbildningen, som jag avslutade 2007, var en fantastisk introduktion till skiljedomsvärlden. Jag företrädde faktiskt Sverige vid en internationell tävling på området, Vis Moot Court i Wien. Det gick bra det året, och det var en stor ära att företräda Sverige. Sedan studierna har jag många goda kontakter med svenska advokatbyråer, som jag då och då samarbetar med.

Hur kan svenska advokater hjälpa dig och ditt land i denna svåra situation?
– Svenska advokater kan bidra till den ukrainska armén och stödja humanitär hjälp. Ett annat sätt kan vara att erbjuda boende för ukrainska familjer. På min byrå Asters har vi skapat en databas över advokater inom EU, som är beredda att ta emot ukrainska familjer. Vi sprider denna information till kolleger och klienter.

Läs mer om hur du kan bistå Ukraina på supportukrainenow.org.

Annons
Annons