search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Medierna

Vi advokater ska tåla att kritiskt granskas

”Advokater ska tåla kritiskt undersökande journalistik”, skrev Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander den 11 mars på Aftonbladets debattsida. Mia Edwall Insulander pekade i debattinlägget på Advokatsamfundets tillsyn och disciplinnämndens verksamhet. Hon betonade att ytterst få advokater agerar oetiskt, men också att ”varje advokat som agerar fel är en för mycket”.

Hur porträtteras försvarsadvokater i kulturen?

Domarbloggen, Sveriges domstolars blogg, tog under mars upp frågan om hur rättsväsendets olika aktörer framställs i kulturen. Den 22 mars var det försvarsadvokaterna Camilla Linds och Niklas Dahlbecks tur. De konstaterar i bloggen att det är relativt ovanligt att man får följa en försvarsadvokats arbetsdag i svensk populärkultur. De pekar också på några återkommande klyschor om deras yrkesroll som de har reagerat på.

Annons
Annons