search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Generalsekreteraren

Fokusera på den mänskliga aspekten att hjälpa

Kriget ställer demokratin inför svåra prövningar, som Åsa och Martin Wikforss skrev i DN den 7 mars. Den senaste tidens utveckling i Europa visar med all önskvärd tydlighet att rättsstaten måste försvaras. En stat där demokrati och rättssäkerhet råder med respekt för individers värdighet och mänskliga rättigheter.

Som advokater har vi ett särskilt ansvar att förespråka och förklara ”the rule of law”. Av den anledningen skrev jag och mina generalsekreterarkollegor i Norden en gemensam debattartikel i SvD den 12 mars om betydelsen av internationell rätt. Att både den internationella brottmålsdomstolen ICC har inlett en utredning om krigsbrott och den internationella domstolen ICJ i ett interimistiskt beslut den 16 mars beordrade Ryssland att omedelbart avbryta sina militära operationer i Ukraina inger hopp.

Ur Advokatsamfundets perspektiv försöker vi bidra på det sätt vi kan.

Jag känner mig stolt över alla de advokater som frivilligt har anmält att de vill hjälpa till med sin särskilda kunskap i rådande situation. Många migrationsrättsadvokater har anmält sig till ”Advokathjälpen Ukraina” och arbetar för att ge flyktingar från Ukraina rättslig rådgivning pro bono. Flera advokater inom andra verksamhetsområden har också anmält att de vill bidra. Vi har upprättat en särskild lista som bara blir längre och längre.

Efter kontakt med affärsjuridiska storbyråer fanns också hos dem en självklar inställning att hjälpa ukrainska advokatkollegor som behövt fly med bostad i Sverige och arbetsmöjlighet. Att så snabbt, och utan att exakt veta de närmare förutsättningarna, lova hjälp till sina advokatkollegor är förtröstansfullt. Många av de stora affärsjuridiska byråerna har också skänkt betydande summor, bland annat tillsammans med samfundet, till olika hjälporganisationer.

Kriget ställer också moral och etik inför prövningar, och en fråga för advokater är om man kan/bör biträda ryska klienter. Advokatsamfundet har upprättat en särskild minneslista som finns på vår webbplats kring frågor man bör ställa sig i en sådan situation. Generellt kan man säga att det är en avvägning mellan access to justice och att advokater inte får främja orätt. Självklart får advokater inte medverka till biträde där uppdraget kan strida mot lag eller sanktioner. Vad gäller sanktioner är det mycket angeläget också att kontinuerligt uppdatera sig, eftersom sanktionerna kan ändras mycket snabbt. Lika självklart är det att inte, i tider av fördömande, förenkla resonemanget och neka alla ryssar access to justice i alla typer av ärenden. Därutöver finns det förstås moraliska resonemang kring hur advokatbyråer väljer att hantera frågan. Jag är övertygad om att respektive advokatbyrå och advokat fattar kloka beslut som passar deras verksamhet. I de här frågorna har det betydelse vilken slags byrå och vilket rättsområde man arbetar med. Skilda slutsatser kan vara rimliga för olika advokater och byråer.

Kriget ställer oss alla inför svåra prövningar på olika sätt. Låt oss i nuläget fokusera på den mänskliga aspekten att hjälpa de människor som är i största nöd samt behålla fokus på the rule of law.

Mia Edwall Insulander
Mia.Edwall.Insulander@advokatsamfundet.se

Annons
Annons