search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Debatt

Advokatsamfundet har på intet sätt förhållit sig passivt

Jag och Advokatsamfundet har under lång tid i olika sammanhang adresserat de frågeställningar som Mats Bergh tar upp i sin artikel. Det skriver Mia Edwall Insulander, Advokatsamfundets generalsekreterare.

Replik på advokat Mats Berghs inlägg.

Advokatsamfundet har på intet sätt förhållit sig passivt till ”uppgifter som indikerar överutnyttjande eller missbruk av systemet”. Jag och Advokatsamfundet har under lång tid i olika sammanhang adresserat de frågeställningar som Mats Bergh tar upp i sin artikel. Advokatsamfundet granskar kontinuerligt arvodesersättningar som prutats i domstol och har i flera fall inlett disciplinär prövning när det kan vara fråga om ersättningsyrkanden som kan anses strida mot lagstiftning och advokat­etiska förpliktelser. Advokatsamfundet kan dock svårligen på eget initiativ inleda granskning av ledamöters arvoderingar enbart på basis av ett angett belopp, och särskilt inte om ersättningarna godtagits av domstolarna.

Advokatsamfundet följer nu noga det arbete som genom Domstolsverkets och Riksrevisionens rapporter för närvarande pågår avseende rättsliga biträdens kostnadsräkningar. Det är ett brott mot advokatetiken att debitera felaktigt och det är självklart angeläget att felaktig fakturering inte sker. Det är en fråga om förtroende och legitimitet.

Mia Edwall Insulander
Generalsekreterare

Annons
Annons