search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

Advokat Johan Carlsson till minne

Mitt första möte med Johan Carlsson ägde rum i slutet av sjuttiotalet i det som då kallades Rucklet och disponerades av Studentkåren och Juridiska föreningen vid Stockholms universitet. Han hade tilldelats Odelbergstipendiet och gjort en resa till USA och statuterna för stipendiet var (om jag minns rätt efter alla dessa år) att skriva en artikel och hålla ett föredrag om sina upplevelser. Det gjorde Johan med den glöd och entusiasm som var så typisk för honom.

På något sätt hade Johan också etablerat kontakt med den förre högerledaren Jarl Hjalmarson och dennes intresse för humaniseringen av kriminalvården. Johans förmåga att snabbt etablera kontakt med nya människor och komma dem inpå livet var imponerande och som vanligt utvecklade Johan det till en vidare krets. Johan ville inkludera alla i sin närhet med sin sprudlande entusiasm.

Johans advokatgärning kom att omfatta osedvanligt många och skiftande områden. Han kom att i många år processa som ombud för flera stora affärsbanker likaväl för den enskilde i mål om LVU, på senare tid allt oftare som företrädare för olika kommuner. Hans arbete präglades dock alltid av samma entusiasm och fokus men också uppriktighet och nit för att sortera bort oväsentligheter och betydelselösa detaljer för att koncentrera sig på det väsentliga och nå ett bra resultat.

Jag har haft förmånen och glädjen att känna Johan länge. Jag har processat mot honom och med honom men allra helst det senare eftersom han var en besvärlig motståndare.

Det som så småningom fick vår vänskap att utvecklas och fördjupas var dock vår gemensamma kärlek till konsten.

Johan valdes in i styrelsen för Stockholmsadvokaternas konstförening 2008 och det ledde omedelbart till en vitalisering av verksamheten tack vare hans lidelsefulla engagemang och vida kontakter i konstvärlden bland såväl svenska som internationella nutida betydande konstnärer.

Johan hade alltid nya projekt på gång, hur han hann med allt är obegripligt, resor, böcker, egna fotoutställningar (han var också själv en mycket duktig fotograf), arrangera utställningar i sitt hem för lovande konstnärer som förtjänade uppmärksamhet eller hjälp för ekonomisk överlevnad. Listan kan göras mycket lång.

Theddo Rother-Schirren

Ibland möter man advokater som har en extra dimension, som Johan Carlsson. Den Johan som jag lärde känna så sent som år 2020 översvämmades av energi och entusiasm när han berättade om sin syn på konsten och hur den kan vara en viktig inspirationskälla för advokater. Själv fick jag genom samtal med Johan helt nya tankar och infallsvinklar på advokatyrket som var enormt berikande. I Johans personlighet fanns en stor kreativitet, humanism och vidsynthet som jag är övertygad om inspirerade inte bara mig utan även kollegor och klienter. Att han arbetade både med LVU-mål och affärsjuridik säger mycket om hans bredd, det är en ovanlig kombination. I intervjun med Johan som månadens advokat förra året beskriver han själv att han inte ville bli fast i den klassiska advokatkostymen och att det är nyttigt och viktigt att kunna sitta bekvämt på golvet i ett HVB-hem. ”Vi advokater blir bättre jurister om vi har fler strängar på vår lyra”, vilket sannerligen är sant och något som jag hoppas inspirerar fler advokater.

Tack vare Johans unika kontaktnät kunde Advokatsamfundet realisera konstprojektet Samfundet och samtiden som både innehåller flertalet konstverk av samtida konstnärer i Tryggerska villan, en bok samt en film som finns på vår hemsida. Johans bidrag till Advokatsamfundet kommer genom konsten att finnas kvar och påminna oss om den exceptionella person och advokat han var men också betydelsen av att våga tänka i nya banor.

Mia Edwall Insulander

Annons
Annons