search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Aktuellt

God fortsättning!

Det kändes på alla sätt bra att få vädra ut 2021 och välkomna ett nytt år. Året 2021 kom att präglas av pandemin och allt elände som detta virus fört med sig.

Det var oerhört glädjande att under hösten återigen dagligen få arbeta på kontoret och att träffa alla kollegor igen.

På samfundet återupptog vi våra fysiska styrelsemöten och det var lätt att konstatera hur mycket enklare och mer effektivt det är att träffas och diskutera jämfört med att ses över en skärm.

Jag gladde mig oerhört över detta.

Nu har vi dessvärre, återigen, oro över allvarlig smittspridning. Den nya varianten, omikron, synes vara mer smittsam än de tidigare varianterna men trösten verkar vara att sjukdomen i sig blir mycket lindrigare och mer kortvarig, i vart fall för alla som är vaccinerade jämfört med icke vaccinerade. Förhoppningsvis, med vetskap om detta, kommer vaccinationstakten att öka i landet.

Det är ännu för tidigt att sia om hur våren kommer att se ut, är detta en kortvarig återgång till hemmakontoren eller har vi återigen ett antal månader framför oss där en majoritet av medarbetarna sitter hemma? I vart fall kommer vårt styrelsemöte i slutet av januari att ske på distans.

På många sätt stannar planeringen av inför allt det som skulle köras igång nu i början av året. En del event får återigen bli digitala, en del skjuts upp några månader.

Ett program som Advokatsamfundet inom kort kommer att lansera är MOA.

MOA är namnet på samfundets mentorskapsprogram som riktar sig till unga advokater, män och kvinnor, som har för avsikt att långsiktigt vara verksamma på advokatbyrå och önskar utveckla sitt ledarskap och bli handledare för yngre jurister.

Namnet står för Mötesplats – om – advokater. Ansökningsinformation har skickats ut och vi hoppas förstås på stort intresse från våra unga ledamöter. Varje adept kommer att ingå i en mindre mentorsgrupp som träffas löpande under ett års tid och leds av två mentorer bland annat från nätverken Hilda och Ruben. Gruppträffarna kommer att varvas med fyra utbildningstillfällen på tema ledarskap. Läs gärna mer på samfundets hemsida.

Ni som är etablerade advokater, uppmuntra gärna era yngre kollegor att ansöka om att delta i programmet.

Jag ser väldigt mycket fram emot att delta i detta program. Att öka kunskapen om hållbart ledarskap och att även ge bra verktyg för att leda sig själv är viktiga pusselbitar i vårt långsiktiga arbete för att öka och bibehålla advokatyrkets attraktivitet. Inte minst har den stora utmaningen som många ledamöter har upplevt genom att huvudsakligen arbeta hemifrån under så lång tid bekräftat behovet av ett hållbart ledarskap.

Eva-Maj Mühlenbock
Ordförande i Sveriges advokatsamfund

Annons
Annons