search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Mentorprogrammet MOA startar nu

Mentorprogrammet MOA öppnar ny möjlighet för nyblivna advokater att utvecklas som ledare. Ansökningsförfarandet har öppnat.

Nu startar Advokatsamfundet tillsammans med Advokat i framtiden och Hilda ett helt nytt mentorskapsprogram: MOA, Mötesplats – om – advokater. I det nya mentorskapsprogrammet MOA kommer advokater att stå i fokus.

Programmet riktar sig till män och kvinnor, som är nyblivna advokater och som långsiktigt avser att fortsätta vara verksamma på advokatbyrå. Programmet ger deltagaren redskap att utveckla sitt ledarskap och bli handledare för yngre jurister.

De adepter som antas får möjlighet att delta i ett mentorskapsprogram under ett år. Man deltar både vid teoretiska utbildningstillfällen på temat ledarskap och vid gruppträffar tillsammans med andra adepter och mentorer.

Mentorerna, som leder gruppdiskussionerna, kommer att vara några av Sveriges mest framstående advokater och jurister från rättsväsendet, bland annat från nätverken Hilda och Ruben. Två mentorer är knutna till varje grupp.

För den teoretiska delen ansvarar Malin Nyman, jurist och ledarskapsutvecklare med anknytning till Executive Education, Handelshögskolan i Stockholm, tillsammans med Jens Näsström, forskare och arbetspsykolog med specialisering mot jurister och advokater. Malin och Jens har forskat tillsammans på bland annat effekter av pandemins påtvingade hemarbete för advokatbyråer i Norden.

– Min förhoppning med satsningen är dels att de deltagande advokaternas ledarskap förstärks och kommer mer naturligt, dels att det i förlängningen också bidrar till att ledarskapet på advokatbyrå integreras i kulturen till gagn för såväl klient som medarbetare och byrå, säger Malin Nyman och tillägger:

– Målet med programmet är att nyblivna advokater, genom ökad förståelse för egna och andras behov och drivkrafter samt verktyg för effektiv kommunikation och samspel, blir bättre på att leda sig själva och samspela med andra, såväl kolleger som klienter på en advokatbyrå. Till skillnad från chefskap kräver ju ledarskap inte att man har en position. Det handlar inte om att utöva makt över någon annan, utan om att kommunicera och samspela väl.

Ansökningsförfarandet är öppnat och pågår till den 14 februari. Målsättningen är att adepterna ska ha varierande bakgrund och erfarenheter, för att på så sätt kunna utgöra varandras bollplank och tillsammans med mentorerna lyfta och diskutera praktiska utmaningar på temat jämställdhet och ledarskap.

De fyra utbildningstillfällena kommer att ske i konferensmiljö i Stockholm. Första utbildningstillfället är i maj. Förhoppningen är att mentorsgrupperna kommer att ha geografisk spridning (beroende på ansökningarna) och finnas på två andra geografiska platser än Stockholm för att möjliggöra deltagande oavsett var i Sverige man är yrkesverksam.

För de två mentorsgrupper som inte utgår från Stockholm kommer det finnas möjlighet att delta digitalt vid utbildningstillfällena. Utgångspunkten är att alla utbildningstillfällen sker fysiskt men om pandemisituationen inte tillåter det kommer de att anordnas digitalt.

Mer information och anmälningsblankett: www.advokatsamfundet.se/moa

Annons
Annons