search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Debatt

En riktigt dålig regeländring

Advokatsamfundets skärpta regler för dispens från treårskravet på praktisk juridisk verksamhet är inte är till fördel för samfundet och den leder inte till att nyblivna advokater får högre kompetens eller att de blir mer lämpade för advokatverksamhet. Det anser advokat Mikael Niklasson.

Advokatsamfundet har skärpt reglerna för dispens från treårskravet på praktisk juridisk verksamhet för att vinna inträde i samfundet.

Numera krävs särskilda skäl för att tingsnotarier ska få tillgodoräkna sig någon del av tiden på tingsrätten som praktiskt kvalificerad juridisk verksamhet. I Helsingborg har vad jag anser vara duktiga biträdande jurister, med väl vitsordad notarietjänstgöring, inte fått tillgodoräkna sig någon del av notarietjänstgöringen. Jag har förstått det som att dispens från treårskravet i princip inte beviljas för tingstjänstgöring trots den positiva skrivningen i anvisningarna för ansökan om inträde: ”Eftersom notariemeritering är en värdefull och uppskattad merit hos biträdande jurister kan även notarietjänstgöring vara dispensgrundande.”

Under mycket lång tid har notarietjänstgöring ansetts vara en bra grund för verksamhet på advokatbyrå. Tidigare ”på den gamla goda tiden” när notarietjänstgöringen var två och ett halvt år och kvalifikationstiden fem år fick man tillgodoräkna sig två år av notarietjänstgöringen. Även sedan kvalifikationstiden sänkts till tre år har man fått tillgodoräkna sig en tredjedel av notarietjänstgöringen.

Jag menar att regeländringen inte är till fördel för samfundet och att den inte leder till att nyblivna advokater får högre kompetens eller att de blir mer lämpade för advokatverksamhet.

Notarietjänstgöring ger en god inblick i hur advokater ska, och inte ska, uppträda och verka i domstol. Som notarie får man chansen att sitta med vid ett stort antal förhandlingar och man får en inblick i olika situationer som kan uppstå. Denna erfarenhet kan man inte få som jurist som anställs på advokatbyrå direkt efter examen.

Särskilt nu sedan många domstolar bestämt att biträdande jurister inte ska få egna förordnanden under det första året på advokatbyrå hävdar jag att två års notarietjänstgöring är värt väsentligt mer som praktisk juridisk verksamhet än åtta månader på advokatbyrå.

Även om naturligtvis många unga jurister fortfarande väljer att sitta ting, just för att de inser att det är en god erfarenhet nästan oavsett framtida yrkesval, menar jag att det är en egendomlig signal att de två åren inte ska vara värda något vid ansökan om inträde till samfundet. För en ung jurist som kan komma in på advokatbyrå utan tingsmeritering blir med de nya reglerna tiden till advokattiteln två år kortare än för den som väljer att sitta ting. Med de tidigare reglerna handlade det om sexton månader.

Det har under 2021 förekommit flera uppmärksammade fall där advokater misskött sig på olika sätt och möjligen har styrelsen känt ett tryck att agera. Jag tror emellertid inte att problemet med advokater som missköter sig blir mindre av att biträdande jurister med notariemeritering inte får tillgodoräkna sig någon del av den tiden som kvalifikationstid för inträde i samfundet.

Mikael Niklasson
Advokat

Mikael Niklasson är advokat på Activa Advokaterna i Helsingborg. Han arbetar främst med inriktning på brottmål.

Läs Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulanders svar på Mikael Niklassons debattinlägg.