search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Generalsekreteraren

Där gräset är som grönast

Varför är det så lätt att tro att gräset är grönare på andra sidan? Kanske handlar det om att man vill ha en förändring och att det är enkelt att intala sig själv att det man inte känner till är bättre än det man har. Drömmar och förhoppningar om bättre villkor på olika sätt har nog de flesta. Problemet kan vara att det skapar ett flyktbeteende där man lämnar det man har utan att inse att gräset på andra sidan troligtvis inte håller sig grönt av sig självt. Gräset är som grönast där man vattnar och det behöver man göra både där man står och på andra sidan.

Efter att ha arbetat som ombud i skilsmässor i många år kunde jag i vissa fall se hur ett flyktbeteende från en relation till en annan inte nödvändigtvis ledde till ett bättre liv. Utgångspunkten borde inte vara att man lämnar för en tro på något annat, som man inte känner till, utan snarare att man vet att den egna gräsmattan inte går att underhålla, trots att man försökt. Eller förstås om man far illa på den gräsplätt där man står.

En viktig fråga där Advokatsamfundet år 2022 ska göra en aktiv satsning på att vattna och ge näring till den egna gräsmattan är när det gäller frågan om kvinnliga advokater och delägare. Statistiken visar fortfarande att alltför många kompetenta kvinnliga jurister lämnar advokatbyråerna innan de blir advokater eller delägare. Trots att majoriteten av nyanställda jurister på advokatbyråerna är kvinnor, 57 procent, blir enbart 35 procent advokater och ännu färre delägare, 29 procent. Statistiken har sett liknande ut i alltför många år och det är dags att det sker en förändring. Jag vet att många advokatbyråer arbetar aktivt med dessa frågor men det går långsamt och vi förlorar alltför många kompetenta jurister som vi vill ha kvar i advokatkåren.

För att bidra till en förändring skapar därför Advokatsamfundet i år ett helt nytt mentorskapsprogram – MOA. Det riktar sig till nyblivna advokater, både kvinnor och män, som långsiktigt vill fortsätta vara verksamma på advokatbyråer och utveckla sitt ledarskap. Anledningen till att programmet riktar sig till både kvinnor och män är att olika perspektiv behövs för att gemensamt kunna skapa arbetsmiljöer med större mångfald och jämställdhet. I mentorskapsprogrammet som pågår ett år kommer man att erbjudas både teoretisk utbildning inom ledarskap och gruppdiskussioner tillsammans med andra adepter och mentorer från nätverken Hilda och Ruben.

Det känns väldigt spännande och roligt att i det nya mentorskapsprogrammet fokusera på kåren och erbjuda yngre advokater en chans till ökad kunskap om de egna möjligheterna att utvecklas som advokat. Kanske kan det vara så att vissa lämnar advokatbyråerna för tidigt i tron att gräset är grönare på en annan arbetsplats? Om fler yngre advokater stannar kvar finns förhoppningsvis en chans att de ser större möjligheter att ge näring åt den egna gräsplätten, näring som kan ge både dem själva och byråerna ett ännu grönare gräs. Ansök nu om du är en av de nyblivna advokaterna som funderar över din fortsatta karriär!

Mia Edwall Insulander
mia.edwall.insulander@advokatsamfundet.se

Annons
Annons