search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
Nr 1 2022 Årgång 88
Nr 1 2022 Årgång 88

Fokus

Advokater avgörande när handslag ska bli till affär

Fastighetsmarknaden slår nya rekord. Mitt i jätteaffärerna står advokaterna, med uppdraget att snabbt omvandla parternas handslag till hållbara avtal. Klienterna kräver bred juridisk kompetens – men framför allt fokus på affären.

Läs mer

Ledare

Där gräset är som grönast

Efter att ha arbetat som ombud i skilsmässor i många år kunde jag i vissa fall se hur ett flyktbeteende... Läs mer

Gästkrönika

Dags att ändra retoriken om resurskrävande och svårbehandlade klienter

Genom åren har jag sett en tydlig trend att attityderna mot medarbetare och medintagna har förändrats.... Läs mer

Annons
Annons Annons
Nyheter
Visa fler nyheter
Annons
Annons Annons
Nyhetsreportage
Annons
Annons Annons
Annons
Annons Annons

Praktisk juridik

Etik

Debatt

Advokatdagarna

P.S. Chefredaktören har ordet

Advokater som driver samhällsutvecklingen

I medier uppmärksammas advokater numer inte sällan på ett negativt sätt. Allt för få gånger riktas ljuset mot alla de advokater och jurister som driver på samhällsutvecklingen på olika sätt. En utveckling som blir allt tydligare på olika områden. Såväl nationellt som internationellt pågår en allmän judikalisering av samhället. En framväxt som gillas av många men inte alla.

Den är särskilt tydlig inte minst inom människorättsjuridiken. Ett exempel är miljömålen, där individer eller organisationer stämmer stater för underlåtenhet att vidta tillräckligt snabba och effektiva åtgärder mot den globala uppvärmningen. En underlåtenhet som de hävdar kränker grundläggande mänskliga rättigheter. Om det talade advokat Percy Bratt på de senaste Advokatdagarna, läs mer i Advokaten nr 9, 2021.

Och i Sverige har stiftelsen Centrum för rättvisa i 20 år drivit rättsfall åt människor som fått sina fri- och rättigheter kränkta, läs mer i artikeln ”Organisationerna som driver rättsutvecklingen framåt”. Paula Röttorp har suttit i stiftelsens styrelse i 15 år medan hon arbetat som advokat och affärsjurist. Sedan nyår är hon senior jurist hos Centrum för rättvisa med huvuduppgiften att driva processer i domstolarna. Civil Rights Defenders är liksom Centrum för rättvisa en organisation som i Sverige driver frågor om mänskliga fri- och rättigheter mot stat och myndigheter. Organisationen är inte lika frekvent i domstolsprocesser utan vänder sig ofta till tillsynsmyndigheter i Sverige och granskningsmekanismer internationellt.

Fast även inom andra centrala delar av samhället gör advokater och jurister stor nytta för samhällsutvecklingen. I denna tidnings Fokus berättar vi om den svenska fastighetsmarknaden som är glödhet. Det handlar om enorma värden och mycket komplexa transaktioner och juridik. Advokat Johan Gadd beskriver det som att advokaterna inte sällan får vara ordningsmän i klassen. När parterna har skakat hand, får advokaterna bena ut och strukturera juridiken, och hjälpa till att ro affären i hamn.

Det kan vara värt att tänka på i tider av ”advokatbashing”.

Tom Knutson
Chefredaktör