search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Tidsgräns för häktning röstas ner

Det blir ingen tidsgräns för häktning av vuxna under överskådlig tid. En majoritet i riksdagen vill avslå regeringens förslag om en sexmånadersgräns.

Regeringen föreslog i en proposition i mars att en misstänkt som är över 18 år ska få vara häktad i högst sex månader innan åtal väcks, med möjlighet att överskrida tiden vid synnerliga skäl. Bakgrunden till förslaget var bland annat den återkommande kritiken mot Sverige för långvariga häktningar och omfattande restriktioner för häktade.

Justitieutskottet ville förlänga fristen till högst nio månader, och ändrade i förslaget. Lagrådet avstyrkte dock utskottets nya förslag. Enligt Lagrådet fanns inte underlag för slutsatsen att en tidsgräns på sex månader skulle försämra förutsättningarna att effektivt utreda allvarliga brott. Lagrådet pekade i stället på risken för att en niomånadersgräns gör att synen på vad som är proportionerligt förskjuts, med längre häktningstider som följd.

Även Advokatsamfundet avstyrkte i sitt remissyttrande förslaget om förlängning av tidsgränsen till nio månader, och instämde i regeringens förslag att en misstänkt ska vara häktad i högst sex månader.

Nu ser det ut som att hela förslaget om en tidsgräns för häktning faller. I mitten av november kunde Sveriges Radio nämligen rapportera att Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna alla bestämt sig för att rösta nej till förslaget om sex månaders gräns, som därmed inte har stöd av en majoritet i riksdagen. Där­emot får förslaget om en tidsgräns för unga brottsmisstänkta stöd av en majoritet. Maxtiden i häkte för unga föreslås vara tre månader.

Annons
Annons
Annons